POWIAT MYŚLENICKI SZÓSTY W POLSCE

Ósmy z rzędu tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów” dla Powiatu Myślenickiego

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP obejmującym rok 2019 – Powiat Myślenicki już po raz ósmy z rzędu (poprzednio w latach 2012-2018) otrzymał zaszczytny tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów” i zajął 6. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. W 2019 r. wśród

powiatów z województwa małopolskiego sklasyfikowanych w Rankingu, Powiat Myślenicki został ponownie Liderem – uzyskał najwyższą punktację wśród samorządów powiatowych z Małopolski. Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu najaktywniejszych samorządów powiatowych w roku 2019 promuje silną markę Powiatu Myślenickiego, rozpoznawalną w skali województwa małopolskiego i na arenie ogólnopolskiej.

Laureaci Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów ZPP w 2019 r.

w kategorii: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

  1.  Powiat Kielecki -59710

2. Powiat Poznański-56320

3. Powiat Kartuski-50590

3. Powiat Cieszyński-50590

4. Powiat Wodzisławski-49420

5. Powiat Bielski (woj. śląskie)-48490

6. Powiat Myślenicki -44804

7. Powiat Żywiecki-42605

8. Powiat Starogardzki -41366

9. Powiat Chrzanowski-39945

10. Powiat Wejherowski-39079

W roku 2019 Powiat Myślenicki sięgał po środki zewnętrzne i krajowe przeznaczone m.in. na: inwestycje w infrastrukturze drogowej, modernizacje myślenickiego szpitala, projekty i programy w obszarach: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej i podniesienia standardu usług świadczonych przez samorząd powiatowy.

Powiat Myślenicki wysoko oceniono za pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę:

kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę: 7 679 735,15 zł

kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 9 989 989,49 zł

łączna kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 17 669 724,64 zł

wysoką punktację uzyskał Powiat również za przeprowadzone działania w zakresie:
promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, zrealizowane programy profilaktyczne
partnerstwa w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
promocji rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu
finansowania realizacji zadań publicznych przez ngo
przeprowadzonych programy na rzecz osób niepełnosprawnych
rozwoju społeczeństwa informacyjnego
rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańców i funkcjonowania jst
promocji Powiatu Myślenickiego
szkolenia kadry samorządowej Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych

Jeśli spojrzeć na budżety powiatów lokujących się w ,,złotej dziesiątce” Laureatów Rankingu za rok 2019 – można zauważyć, iż w tym gronie dominują powiaty, które dysponują znacznie większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego. Wyniki Rankingu pokazują, iż w 2019 r. Powiat Myślenicki rywalizował z samorządami powiatowymi posiadającymi zdecydowanie większe budżety, a tym samym znacznie większe możliwości finansowania rozwoju infrastrukturalnego i społecznego swoich powiatów. Źródło-Powiat Myślenice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *