KOMUNIKAT INSPEKTORA SANITARNEGO W MYŚLENICACH DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY SPÓŁKI WODNEJ CENTRUM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach informuje odbiorców wody z indywidualnego ujęcia wodociągowego, z którego korzysta Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej, że po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody z dnia 25.09.2019 r., sprawozdanie

z badań nr: 129/394/PW/ZL/19, 129/396/PW/ZL/!9 r. z dnia 26.09.2019 r., stwierdza, że jakość wody w zakresie badanych parametrów tj:

– mętność – 0,96 NTU

odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach w dniu 02.10.2019 r. nie wydał decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Źródło-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *