KIEDY POWSTANIE KŁADKA ŁĄCZĄCA ROLE BANASIOWĄ Z KRZYSZTOFIAKOWĄ?

W trakcie ósmej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej 9 maja br. w Tenczynie radni Klubu Radnych Czas na Zmiany działając w imieniu zainteresowanych mieszkańców ról Banasiowej i Krzysztofiakowej złożyli wniosek o przygotowanie

koncepcji budowy kładki na potoku Skomielnianka łączącej w/w role. Konieczność budowa takiej przeprawy podyktowana jest faktem, ze istniejąca obecnie ścieżka i przeprawa znajduje się na terenach prywatnych, które mogą zostać w niedalekiej przyszłości ogrodzone.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej radni odbyli spotkania w terenie z mieszkańcami roli Banasiowej. Spotkania takie – wizje lokalne na rolach Banasiowej i Krzysztofiakowej mające na celu wstępne przygotowanie koncepcji takiej przeprawy – odbyli radni w tym miejscu z udziałem urzędników Gminy Lubień jeszcze w trakcie minionej siódmej kadencji Rady Gminy.
Wszyscy zainteresowani są zgodni, co do tego, że w przygotowywanej koncepcji (dokumentacji technicznej) przyszłej przeprawy musi zostać uwzględnione znaczne pogłębienie się koryta potoku Skomielnianka, którego „pokonanie” w chwili obecnej jest możliwe jedynie przez osoby sprawne fizycznie. Wysokie brzegi po obydwu stronach potoku, znaczna wysokość od tzw. „lustra wody” to kolejne wyzwania, z którymi powinni zmierzyć się projektanci „przeprawy”, która powinna być ogólnodostępna i nie powinna zawierać „barier architektonicznych” (schody, strome podjazdy). Fot-Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *