ROZDYSPONOWANO ŚRODKI W RAMACH REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU

Radni Rady Gminy Lubień, oraz obecni na sesji wyjazdowej w Tenczynie zapoznani zostali z „Informacją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu o wydatkowaniu środków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r.” – informację przygotowana została przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu – przedstawiła Barbara RAPACZ – Pełnomocnik Wójta Gminy Lubień ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w załączniku skan (trzy karty) przedstawionej „Informacji…”. Wnioski o „środki” pochodzące z „Gminnej Komisji…” powinny składać „podmioty i organizacje” z terenu Gminy, które prowadzą szeroko rozumiana działalność mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. W minionym 2018 roku wnioski takie złożyły nw organizacje z terenu Skomielnej Białej:
-KS Luboń -dofinansowanie w wysokości 4.160 zł na zakup części i akcesoriów do rowerów,
-Szkoła Podstawowa -dofinansowanie wyjazdu na lodowisko dla uczniów 400 zł, dofinansowanie wyjazdu edukacyjno-profilaktycznego dla uczniów do trzech stolic 1.000zł;
-Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik -dofinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży w Jastarni 4.000 zł;
-Świetlica Środowiskowa „Klub Kultury i Trzeźwości” 10.200 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *