PROJEKT STATUTU WSI SKOMIELNA BIAŁA PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ GMINY

W trakcie trzeciej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 12 grudnia 2012 roku radni Klubu Radnych Czas na Zmiany złożyli wniosek dotyczący zmiany w Statucie wsi Skomielna Biała.
W trakcie prac komisji Rady Gminy Lubień w dniu 5 lutego br. radni otrzymali projekt Statutu Wsi

Skomielna Biała opracowany przez Urząd Gminy w Lubniu. Projekt Statutu Wsi został także poddany „konsultacjom społecznym” w trakcie zebrania wiejskiego, które odbyło się w niedzielę 24 lutego br. Zgromadzeni mieszkańcy Skomielnej Białej w zdecydowanej większości poparli proponowane – „zasadnicze” zmiany w Statucie Sołectwa Skomielna Biała, jakimi była zmiana sposobu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej – w trwających „cały dzień” tajnych wyborach, bezpośrednich, bezpośrednich nie w sposób jak miało to miejsce do tej pory – czyli w trakcie Zebrania Wiejskiego – przez uczestników tego zgromadzenia. „Za zmianami” w Statucie opowiedziało się 81 uczestników Zebrania, „przeciw zmianom” był 1 uczestnik Zebrania, „od głosu wstrzymało się” 6 osób.
W trakcie szóstej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 28 lutego br. Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr VI/28/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skomielna Biała.
Statut otrzymał pozytywną opinię prawną radcy prawnego Gminy Lubień Andrzeja KOWALCZYKA.
W głosowaniu „Za przyjęciem Statutu” głosowało 8 radnych, „przeciw przyjęciu Statutu” był 1 radny, „od głosu wstrzymało się” 3 radnych. Poniżej tekst przyjętego „Statutu Sołectwa Skomielna Biała”. Kolorem żółtym zaznaczono „zgłaszane i sugerowane w trakcie konsultacji społecznych zmiany i uwagi”, w rozdziale V, § 22, punkt 1 przyjęto wartość 5%, w § 23, punkt 6 przyjęto wartość 10%. Poniżej uchwalony w trakcie VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień Statut Sołectwa Skomielna Biała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *