OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W SKOMIELNEJ BIAŁEJ (ZDJĘCIA)

W piątek 1 marca br. odbyły się w Skomielnej Białej obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Obchody rozpoczęły się o godzinie 8.40 od „wciągnięcia na maszt” flagi państwowej, zapalenia zniczy, złożenia kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym

tragiczne wydarzenia jakie rozegrały się w naszej miejscowości 3 września 1939 roku przez delegację: Wójta, Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej, 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Krakowa, oraz Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana.
O godzinie 9.00 odprawiona została Msza Święta w intencji „Żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego »Błyskawica«, Oddziału Partyzanckiego »Wiarusy«, poległych i za Ojczyznę, pomordowanych i zmarłych Żołnierzy Niezłomnych w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystą Eucharystię sprawował ksiądz wikary Paweł CEMPURA, który wygłosił także okolicznościową homilie, w której nawiązał do walki, poświęcenia, ideałów, o które walczyli i w imię, których ginęli Żołnierze Niezłomni. Na Mszę Świętą przybyły poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA.
Po zakończeniu Eucharystii zebrani przeszli do auli Szkoły w Skomielnej Białej, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie przez wszystkich zebranych Hymnu Państwowego. Dyrektor Szkoły Podstawowej Jerzy KOŁPAK powitał przybyłych na obchody gości: Wójta – Kazimierza SZCZEPAŃCA, Przewodniczącego Rady Gminy – Jana ŚMIAŁKA, delegację 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej z por. Łukaszem KACZMARKIEM, st. sierż. Piotrem PAŁYSEM, członka rodziny żołnierza Zgrupowania Partyzanckiego »Błyskawica«, księdza wikarego, przybyłych mieszkańców i uczniów. Dyrektor szkoły przypomniał o genezie obchodzonego dziś Święta Żołnierzy Niezłomnych.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan ŚMIAŁEK, który odczytał list, jaki do uczestników tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych skierował Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław SZAREK. Zabierając głos Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że działania komunistycznych organów bezpieczeństwa polegające na zastraszeniu i sterroryzowaniu ludności doprowadziły w konsekwencji do zerwania przekazu międzypokoleniowego. Dziś młodzi ludzie, którzy chcą poznać historię zmagań z czasu „powstania antykomunistycznego z lat 40-tych i 50-tych” zmuszeni są szukać relacji w książkach i internecie. Zachęcał jednocześnie młodzież do prowadzenia takich poszukiwań.
Na zaprezentowaną część artystyczną złożyły się utwory:
-„Przysięga” – słowa i muzyka Andrzej Kołakowski – wykonała Matylda CEREMON i Klaudia SYREK – uczennice klasy VB;
-„Dziewczyna z granatem” – słowa Bożena Kraczkowska, muzyka Bartosz Chajdecki – wykonała Emilia ŁOPATA – uczennica klasy VA;
– „Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – wiersz napisała Teresa Zajewska – wykonała Alicja PĘDZIMĄŻ – uczennica klasy VIIIB;
– „A jeśli nie wrócę” – słowa i muzyka Anita Lipnicka – wykonała Anna GŁADYSZ – uczennica klasy VIIIB;
-„Biały krzyż” – słowa Janusz Kondratowicz, muzyka – Krzysztof Klenczon – wykonała Gabriela MASŁOWSKA – uczennica klasy VIIIB;
Część artystyczną przygotowała młodzież Szkoły Podstawowej, stronę muzyczną przygotowała p. Edyta CEREMON, recytację wiersza przygotowała p. Urszula KAWECKA.
Po zakończeniu występu młodzieży szkolnej głos zabrał przedstawiciel Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana, który przedstawił „trzy z możliwych do wyboru dróg”, jakie mieli przed sobą – wobec zagarnięcia przez wojska sowieckie terytorium Polski, i „zainstalowaniu na tym terytorium nowej”, zależnej od Moskwy tzw. „władzy ludowej” – żołnierze Podziemia Niepodległościowego:
-kolaboracja i zdrada – na przykładzie życiorysu agenta, a następnie funkcjonariusza PRL-owskiego aparatu bezpieczeństwa Mariana RENIAKA;
-emigracji w obliczu represji ze strony komunistów – na przykładzie życiorysu Jana STACHURY „Adama”, oficera Armii Krajowej, dowódcy oddziału działającego w Beskidach i Gorcach;
-walka z komunistycznym zniewoleniem i narzuconym Polsce ustrojem – na przykładzie życiorysów dowódców i żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego »Błyskawica«, Oddziału Partyzanckiego »Wiarusy«, szczególnie pochodzących z naszej miejscowości Żołnierzy Niezłomnych;
Na zakończenie obchodów przedstawiciele Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej podziękowali: księdzu Pawłowi za sprawowaną Mszę Świętą i wygłoszoną homilię, Dyrekcji Szkoły za pomoc w zorganizowaniu obchodów, Pani Edycie CEREMON za przygotowanie części artystycznej, przybyłym delegacjom i mieszkańcom za udział w obchodach, uczniom, którzy przygotowywali program artystyczny wręczyli „materiały edukacyjne” – książki nawiązujące do obchodzonego dziś święta.
Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Skomielnej Białej objęte zostały Patronatem Honorowym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Tekst i Fot-A Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *