WNIOSKI RADNYCH – INTERWENCJE I ODPOWIEDZI WÓJTA

W trakcie trzeciej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 12 grudnia 2012 roku radni Klubu Radnych Czas na Zmiany złożyli „ustny” wniosek do interwencję Wójta w GDDKiA w Krakowie w sprawie ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia

dla pieszych, „na wysokości” parkingu przykościelnego i Szkoły Podstawowej.
W trakcie czwartej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 20 grudnia 2012 roku radni Klubu Radnych Czas na Zmiany złożyli pisemny wniosek dotyczący budowy chodnika wzdłuż DK-28 do roli Handzlowej w Skomielnej Białej w kierunku budowanego węzła Skomielna Biała na drodze S7 (na terenie roli U Lasu w Naprawie):
„Działając w imieniu mieszkańców naszej miejscowości, wnioskujemy do Pana Wójta o opracowanie i przesłanie do GDDKiA Wniosku o budowę chodnika od skrzyżowania drogi E-77 z DK-28, wzdłuż DK-28 w kierunku budowanego w ramach drogi ekspresowej E-7 węzła drogowego „Skomielna Biała”.
Nadmieniamy, że w przyszłym roku po ukończeniu prac drogowych na odcinku Rabka Zabornia – Skomielna Biała, cały ruch samochodowy zostanie przekierowany na ten łącznik na DK28 /pomiędzy skrzyżowaniem a nowobudowanym węzłem/, aż do chwili oddania do użytku tunelu drążonego pod Małym Luboniem. Obecnie już przejście istniejącym poboczem stanowi poważne utrudnienie i zagrożenie dla pieszych”.

W trakcie piątej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień w dniu 7 lutego br. radni otrzymali pisemną informację, że Wójt Gminy Lubień wystąpił do GDDKiA w Krakowie (dnia 14.01.2019r.) z pismem w sprawie wybudowania ciągu pieszego od skrzyżowania E-7 z DK-28 („Krzyżowa”) do budowanego ronda na terenie roli U Lasu w Naprawie.
W trakcie w/w sesji radni otrzymali także kopie pisma (z dnia 15.01.2019r.), jakie Wójt Gminy Lubień skierował do GDDKiA w Krakowie w sprawie konieczności ograniczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych „pomiędzy parkingiem przykościelnym a Szkołą Podstawową” (na roli Dział w Skomielnej Białej). Opracowanie-A M

Jedna odpowiedź na WNIOSKI RADNYCH – INTERWENCJE I ODPOWIEDZI WÓJTA

  • EwaG. mówi:

    Mam nadzieje, że może będzie bezpieczniej na przejściu dla pieszych pomiędzy szkołą a kościołem, i GDDiA zrozumie mieszkańców Skomielnej Białej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *