URZĄD GMINY W LUBNIU OPRACOWAŁ PROJEKT STATUTU WSI SKOMIELNA BIAŁA

W trakcie trzeciej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 12 grudnia 2012 roku radni Klubu Radnych Czas na Zmiany złożyli wniosek dotyczący zmiany w Statucie wsi Skomielna Biała:
„Działając w imieniu mieszkańców naszej miejscowości wyrażonej w trakcie Zebrania Wiejskiego

ponawiamy Wniosek o przygotowanie zmian w Statucie Sołectwa Skomielna Biała w zakresie sposobu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej – w wyborach bezpośrednich.
W naszej opinii przygotowany projekt zmian w Statucie Wsi winien być oddany do szerokiej konsultacji społecznej przez ogłoszenie go w publikatorach Gminy Lubień, projekt taki powinien być także przesłany do Rady Sołeckich wsi, celem wydania przez nią opinii w tym zakresie.”
W trakcie prac komisji Rady Gminy Lubień w dniu 5 lutego br. radni otrzymali projekt Statutu Wsi Skomielna Biała opracowany przez Urząd Gminy w Lubniu. Projekt Statutu Wsi ma zostać poddany „konsultacją społecznym” w trakcie zebrania wiejskiego, które planowane jest na niedzielę 24 lutego br.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *