KONTROLA DRÓG NA TERENIE SKOMIELNEJ BIAŁEJ PO INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU

W związku z intensywnymi opadami śniegu, które miały miejsce w sobotę i niedzielę (5 i 6 stycznia br.), paraliżem komunikacyjnym naszej miejscowości spowodowanym masami zalegającego na drogach i nie usuwanego śniegu, licznymi

telefonami mieszkańców kierowanymi do koordynatora zimowego utrzymania dróg na terenie Skomielnej Białej (sołtys Jan MACIOŁ), Wójta Gminy i radnych, Wójt Gminy Lubień zarządził kontrolę jakości wykonania zleconych Firmie Stanisław PAŚ usług.
Kontrola odbyła się we wtorek (8 stycznia) w godzinach przedpołudniowych, bez obecności przedstawicieli społeczności naszej miejscowości – została przeprowadzona przez urzędników Urzędu Gminy w Lubniu.
Obecnie oczekujemy na przekazanie protokołu pokontrolnego, z którego zapewne dowiemy się o wynikach przeprowadzonej kontroli, ewentualnych uwagach i zaleceniach. Fot- zdjęcia przed kontrolą wykonane przez mieszkankę roli Nowakowa.

13 Odpowiedzi na KONTROLA DRÓG NA TERENIE SKOMIELNEJ BIAŁEJ PO INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU

 • Mieszkaniec mówi:

  Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Oprócz tego do obowiązków zarządu drogi należą także:

  zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
  uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

  Cytowana ustawa nakłada na zarządcę drogi konkretne obowiązki w zakresie utrzymania, które powinny zostać przez niego spełnione. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy mają one charakter absolutny i bezwzględny rozumiany w ten sposób, że zarządcy drogi można przypisać winę, tylko i wyłącznie poprzestając na stwierdzeniu faktu, że jezdnia była oblodzona lub zaśnieżona.

  Przy odpowiedzi na to pytanie pomocna może być dotychczasowa praktyka sądownicza, która wskazuje na zakres odpowiedzialności zarządcy oraz rozumienie należytej staranności w utrzymaniu dróg.

  Praca jednostki organizacyjnej sprawującej zarząd drogi powinna być tak zorganizowana, żeby było możliwe odpowiednio szybkie stwierdzenie wystąpienia na drodze zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu i podjęcia działań zmierzających do jego usunięcia. Nie oznacza to jednak, że wystąpienie na drodze jakiegokolwiek zdarzenia stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu jest zawsze wynikiem, a zarazem normalnym następstwem, zawinionego zaniechania podjęcia niezbędnych i możliwych w konkretnych okolicznościach działań przez odpowiedzialnych pracowników zarządcy drogi publicznej. Istotne jest bowiem rozważenie, czy nawet przy hipotetycznym założeniu zapewnienia najlepszej organizacji pracy strony pozwanej była ona w stanie dopełnić w konkretnym wypadku spoczywającego na niej obowiązku usunięcia zaistniałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Zawinionym zaniechaniem zarządcy drogi jest z pewnością brak podjęcia działań organizujących pracę, które – w razie ich wykonania – umożliwiałyby zapewnienie utrzymania drogi w należytym stanie.

 • Mieszkanka mówi:

  Zobaczmy co wykaże protokół…Ja wszystko rozumiem,że zima daje wszystkim popalić,trudne warunki,ale to co robi Pan Paś to kpina.Jak już łaskawie jedzie to tylko po to,żeby chyba nabić kilometrów,pług ma podniesiony nad ziemią, nie zgarnia śniegu .To ja pytam,bo co w ogóle jedzie???

  • 😎 mówi:

   Właśnie…jest to jazda rekreacyjną…po godzinach wyjazdu większości ludzi do pracy…Czyli po 7 godzinie i nieco później. A kpina to mało powiedziane… Ale gdzie są radni, skoro my wieśniacy…zwykli mieszkańcy nie dajemy rady zwrócić uwagi na ten problem to niech z naszego ramienia coś interweniują. Niech pomogą nam skoro nie ma kto…A protokół…wątpię, że coś wniesie nowego…pan od utrzymania dróg ma obstawione kilka lat do przodu jako główny odświeżacz naszej super Skomielnej…jak sama nazwa wskazuje…Białej…
   Lecz zawsze można np.zatrzymac się na postój w połowie jezdni jak ma to miejsce np.koło krzyża koło enzym na tzw Wsi…pan właściciel zaparkuje A Ty się człowieku gimnastykuj…ani wjechać ani wyjechać ani się minąć bo traktuje się jezdnie jak prywatny parking…Choć trochę bym pomyślał i z czystego serca nie utrudnial…ale i tu nie ma nikogo…

 • ADAM mówi:

  zostawcie Staszka za łopaty i wio! NIECH ŻYJE ZIMA.

 • 😎 mówi:

  Proponuję zacząć od siebie ADAMIE i rzeczywiście zacząć zgodnie z komendą jak do konia wio… zamiast Pana Staszka odśnieżać nasza Skomielną…Białą… Na wynagrodzenie raczej nie liczę gdyż przetarg już rozstrzygnięty ale wdzięczność nasza będzie nieoceniona i bezcenna…I być może postawimy dla Ciebie pomnik…oby tylko nie ze śniegu…😂 Zima zimą ale niech żyją mieszkańcy w zdrowiu…

  • ADAM mówi:

   nie przed telewizorem ale przy łopacie schudniesz człowieku i będziesz zdrowszy.

   • 😎 mówi:

    Ja nie mam problemów z wagą…nie pomyślałaś że mogę być osobą starszą, chorą, do której w każdej chwili musi być wezwany lekarz…. cóż widać, że wiesz najlepiej kto kiedy ogląda telewizję i kto dysponuje jaką wagą…taka wiedza to skarb…życzę dużo zdrowia i…więcej empatii bo kiedyś może i Ty znajdziesz się nie przed telewizorem ale będziesz lub ktoś z Twych bliskich zostanie przykuty do łóżka…CZEGO NIGDY NAJGORSZEMU WROGOWI I NIKOMU Z LUDZI NIE ZYCZE…RÓWNIEŻ TOBIE!!!

 • ewa mówi:

  odśnieżać chcecie żeby ksiądz po kolędzie nie przyszedł chyba chcecie.

 • Bartek Sutor mówi:

  Kiedy publikacja raportu z kontroli?

 • ewa mówi:

  widzielita rabke niu targ….więc wypad lenie skomielnianskie i nieroby

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *