DZIŚ ODBYŁY SIĘ POSIEDZENIA KOMISJI – 20 GRUDNIA IV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbyły się w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy.Tematem posiedzenia Komisji będzie

zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Lubień na rok 2019 oraz Prognozy Finansowej Gminy i opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.Jutro 20 grudnia IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień na dzień 20 grudnia 2018 r. tj. czwartek o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 12 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.
Uchwalenie budżetu Gminy Lubień na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skomielnej Białej i ustalenia statutu.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubień oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka.
Podjecie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubień na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7) Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *