VIII PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK UCZESTNIKÓW OHP WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W dniu 15 grudnia w auli szkolnej w Skomielnej Białej odbył się VIII Przegląd Kolęd
i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego, którego organizatorem była Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz 6-36 Hufiec Pracy, w Skomielnej Białej. Patronat nad konkursem objęli: Poseł na Sejm Jarosław Szlachetka, Starosta Powiatu

Myślenickiego Józef Tomal oraz Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, którzy zadbali o nagrody i wyróżnienia. Statuetki i nagrody za I, II, III miejsce ufundował Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek. Wyróżnienia zasponsorowali również: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Danuta Burtan, Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Andrzej Błachut oraz kadra 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Celem organizacji przeglądu było pielęgnowanie tradycji, prezentacja kolęd i pastorałek oraz promocja jej wykonawców. Świątecznie udekorowana aula, kolejno prezentowane utwory wprowadziły wszystkich w nastrój radości
i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Do przeglądu zgłosiło się 28 uczestników z 18 jednostek OHP w tym: Środowiskowy Hufiec Pracy z Nowego Sącza, Hufce Pracy z Dąbrowy Tarnowskiej, Bochni, Kęt, Oświęcimia, Myślenic, Proszowic, Krakowa, Wadowic, Limanowej, Niepołomic, Gorlic, Skomielnej Białej, Starego Sącza, z Centrum Kształcenia
i Wychowania z Tarnowa i Szczawnicy-Jabłonki oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania
z Trzebini i Lanckorony. Kolędy i pastorałki prezentowały zespoły, duety oraz soliści. Jury
w składzie przewodniczący: Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek, członkowie: Elżbieta Pasierb – instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubniu, Izabela Handzel – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu, Piotr Kowalcze – instruktor w Szkole Muzycznej, Jadwiga Gacek – członek Związku Podhalan, aktorka Teatru im. Franciszka Macioła oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację
i ogólny wyraz artystyczny. Komisja stwierdziła, iż młodzież prezentowała bardzo wysoki poziom wykonywanych utworów. Śpiewane były kolędy i pastorałki znane, ale także dawne zupełnie zapomniane związane z regionem Podhala czy Sądecczyzny. Na finał VIII Przeglądu przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Lubień – Kazimierz Szczepaniec, Przewodniczący Rady Gminy Lubień – Jan Śmiałek, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych Jerzy Kołpak, Izabela Kościelniak, Andrzej Błachut, Prezes OSP Andrzej Gacek, pracodawcy
i przedstawiciele Związku Podhalan Oddział w Skomielnej Białej Janina Kluska, Jadwiga Kowalczyk, oraz Zespół Regionalny „Korpiołki”, który świątecznym programem rozpoczął drugą część kolędowania w Skomielnej Białej. Wyniki z Wojewódzkiego Etapu Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową przedstawił Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek, który w dalszej części ogłosił wyniki, wręczył dyplomy i wyróżnienia uczestnikom VIII Przeglądu. I miejsce VIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego otrzymała Patrycja Przystał 6-17 HP Oświęcim. II miejsce duet; Jerzy Biniaś, Igor Gajda 6-5 OSiW Lanckorona, III miejsce duet; Danuta Wojdyła, Weronika Frost 6-36 HP Skomielna Biała. Wyróżnienie – Statuetkę ufundowaną przez Posła na Sejm RP Jarosława Szlachetkę otrzymał Zespół „Hashtag Chwała Panu” – Angelika Czopek, Szymon Król, Dominik Gamoń 6-32 HP Limanowa. Wyróżnienie – Statuetkę ufundowaną przez Starostę Powiatu Myślenickiego Józefa Tomalę otrzymała Patrycja Gubała 6-38 HP Gorlice. Wyróżnienie – Statuetkę ufundowaną przez Wójta Gminy Lubień Kazimierza Szczepańca otrzymał Zespół „Zbierańcy” z 6-33 ŚHP Nowy Sącz w składzie: Agata Bochenek, Tomasz Groń, Magdalena Durlak. Wyróżnienie – Statuetkę ufundowaną przez Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu Danutę Burtan otrzymała Izabela Sala 6-25 HP Bochnia. Wyróżnienie i statuetkę ufundowaną przez Prezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Andrzeja Błachuta otrzymał duet; Izabela Frankowicz, Martyna Salachna 6-5 HP Kraków. Wyróżnienie Kadry 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej przyznano Zespołowi „Gwiazdki” w składzie Izabela Polakiewicz i Ewa Maćko 6-34 HP Stary Sącz. Na zakończenie zebrani goście wysłuchali najlepszych wykonawców, po których Pani Komendant Marta Augustyn podziękowała wszystkim współorganizatorom VIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Specjalne podziękowanie wręczyła Wojewódzkiemu Komendantowi, Wójtowi Gminy Lubień, Przewodniczącemu Rady Gminy, Prezesowi OSP, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej, Dyrektor Przedszkola, Prezesowi Stowarzyszenia MAGNUS oraz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Komendant Wojewódzki złożył wszystkim uczestnikom oraz gościom najserdeczniejsze życzenia. VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek uczestników OHP Województwa Małopolskiego był dużym przedsięwzięciem jego realizacja była możliwa dzięki pomocy i wsparciu wielu ludzi. Podziękowania należą się również pracodawcom i sponsorom: GKRPA w Gminie Lubień, LGD „Turystyczna Podkowa”, Bank Spółdzielczy Mszana Dolna, „Uzdrowisko Rabka S.A.”, Cukiernia „Pychotka” z Naprawy, Pizzeria „Gracja” Jordanów, Firma „Vanmar” – Małgorzata i Marek Kościelniak, „Jandrew” – Iwona i Jan Filipek, „Głodek Consulting”, „Auto Moto” Świder, Pizzeria „Bill”, „Gacek Zegary” – Grażyna i Stanisław Gacek, „Stołówka Szkolna”, „Top Market” – Mirosław i Bartłomiej Plewa, „Agnes”, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Jerzemu Kołpakowi, Nauczycielom, Instruktorom: Ewie Chorążak, Elżbiecie Pasierb, Izabeli Handzel, Piotrowi Kowalcze, Jadwidze Gacek, Janowi Surówce, Związkowi Podhalan Oddział w Skomielnej Białej, oraz Zespołowi „Korpiołki”. Obsłudze Stanisławowi Gackowi, Jolancie Kapłon, Fabianowi Gackowi, licznym Wolontariuszom – młodzieży ze Skomielnej Białej. Nad całością i dobrą organizacją czuwała Kadra 6-36 HP i MCK ze Skomielnej Białej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wychowawcom za udział w VIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego.

Fot.1. Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na Kartkę Bożonarodzeniową.
Fot.2. Laureatka I miejsca Patrycja Przystał 6-17 HP Oświęcim podczas występu.
Fot.3. II miejsce – Jerzy Biniak, Igor Gajda 6-5 OSiW Lanckorona.
Fot.4. III miejsce – Danuta Wojdyła, Weronika Frost 6-36 HP Skomielna Biała.
Fot.5. Wyróżnienie Posła na Sejm RP- Zespół 6-32 HP Limanowa Angelika Czopek Szymon Król, Dominik Gamoń.
Fot.6. Wyróżnienie Starosty Powiatu Myślenickiego –Patrycja Gubała 6-38 HP Gorlice.
Fot.7. Wyróżnienie Wójta Gminy Lubień – Zespół Zbierańcy 6-33 ŚHP Nowy Sącz Agata Bochenek, Tomasz Groń, Magdalena Durlak
Fot.8. Wyróżnienie Dyrektora GOK w Lubniu- Izabela Sala 6- 25 HP Bochnia.
Fot.9. Wyróżnienie Prezesa Stowarzyszenia „MAGNUS” – Izabela Frankowicz, Martyna Salachna 6-5 HP Kraków.
Fot.10. Wyróżnienie Kadry 6-36 HP Skomielna Biała- Zespół „Gwiazdki” Izabela Polakiewicz, Ewa Maćko 6-34 HP Stary Sącz.
Fot.11. Pamiątkowe zdjęcie.
Fot.12. Występ Zespołu „Korpiołki” ze Skomielnej Białej.
Fot.13. Zaproszeni Goście.

Tekst i zdjęcia: Marta Augustyn

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *