OD STYCZNIA 2019 – DUŻA PODWYŻKA CEN WYWOZU ŚMIECI NA TERENIE NASZEJ GMINY

W dniu 12 grudnia br. w trakcie III zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień przyjęta została uchwała III/10/2018 z dnia 12.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013r. zmienionej uchwałą nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Lubień z dnia

24 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień.
Uchwała jest „konsekwencją podpisania nowej” umowy na odbiór odpadów komunalnych podpisanej z Firma Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.. 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 82. – LIDER KONSORCJUM. Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp., która opiewa na sumę 615.000 złotych.
„Nowe” stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (czyt. „podatku od śmieci”) będą wynosić (od stycznia 2019 roku):
osoby indywidualne – „śmieci” nie segregowane (czyli zbierane w sposób nieselektywny) 26.00 zł miesięcznie,
osoby indywidualne – „śmieci” segregowane (czyli zbierane w sposób selektywny)13.00 zł miesięcznie,
opłata ryczałtowa dla gospodarstw domowych w których zamieszkuje powyżej pięć osób – „śmieci” nie segregowane (czyli zbierane w sposób nieselektywny) 136.00 zł miesięcznie,
opłata ryczałtowa dla gospodarstw domowych w których zamieszkuje powyżej pięć osób – „śmieci” segregowane (czyli zbierane w sposób selektywny) 68.00 zł miesięcznie,
W trakcie prac wspólnych komisji stałych Rady Gminy w Lubniu w dniu 10 grudnia br. radni ustalili, że nie będą zmieniane „obowiązujące kryteria” i sposób naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „promowane” (utrzymany zostanie ryczałtowy sposób naliczania opłat) będą rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe – czyli osoby zamieszkujące wspólnie w jednym gospodarstwie domowym .

Przebieg III zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

III sesja Rady Gminy Lubień

2 Odpowiedzi na OD STYCZNIA 2019 – DUŻA PODWYŻKA CEN WYWOZU ŚMIECI NA TERENIE NASZEJ GMINY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *