LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH KWW CZAS NA ZMIANY DO MIESZKAŃCÓW SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Mieszkańcy Skomielnej Białej

Zwracamy się do Państwa jako czteroosobowa drużyna KWW „Czas na Zmiany”
Zbliżają się wybory i stajemy przed koniecznością podjęcia decyzji, kto będzie reprezentował Naszą miejscowość Skomielną Białą w Radzie Gminy Lubień. Prosimy,

aby Państwo po raz kolejny obdarzyli zaufaniem Komitet Wyborczy Wyborców „Czas Na Zmiany”, który przez ostatnie cztery lata występował w imieniu mieszkańców Naszej miejscowości.
Nazwa KWW „Czas na Zmiany” odnosi się do sposobu myślenia o naszej „Małej Ojczyźnie” – Skomielnej Białej. Jako radnym, potrzeba nam więc wsparcia mieszkańców, którzy będą współodpowiedzialni za ważne dla naszej wioski sprawy.
W mijającej kadencji udowodniliśmy, że hasła wyborcze potrafimy realizować, a funkcji radnego nie traktujemy jako źródła dochodu, lecz jako służbę dla Was mieszkańców Skomielnej Białej. Byliśmy czynnymi uczestnikami planowania i wykonywania najważniejszych inwestycji w naszej miejscowości. Występowaliśmy jako grupa, która reprezentuje przede wszystkim mieszkańców Skomielnej Białej. Wspólne stanowisko sprawiło, że mieliśmy większą siłę przebicia, czego efekty są widoczne.
Pomimo wielu napotykanych po drodze trudności uczyniliśmy funkcję radnego bardziej transparentną, niż to miało miejsce w przeszłości. Pomogły nam w tym transmisje, relacje z obrad Rady Gminy Lubień, oraz pisemne sprawozdania ze spotkań.
Jednym z punktów naszego programu wyborczego był i jest w dalszym ciągu proporcjonalny podział środków finansowych z budżetu Gminy w stosunku do liczby mieszkańców danego Sołectwa.
Skutecznie wpływaliśmy także na kształt projektu i wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia oraz rozbudowy Przedszkola w Skomielnej Białej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społecznemu wspólnie z Wójtem i Radą Sołecką doprowadziliśmy do:
budowy drogi alternatywnej, która łączy parking przy przedszkolu z DK-28;
remontu dróg rolnych („Krakowska”, na rolach Krzysztofiakowej, Biedroniowej i Pasiowej);
modernizacji dróg: Słowiakowa, Banasiowa-Żurówka oraz na rolach: Handzlowej, Dzielce, Ligusowej, Maciołowej, Łyskowej, Otrębowej, Karczmisko, Krzysztofiakowej, Grzonkowej, Gackowej, Mierzwy, Żeleźnikowej, Kluskowej,
Działając w ramach Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana włączyliśmy się również w narodowy nurt przywracania pamięci. W latach 2015-2018 Komitet Społeczny zorganizował na terenie Naszej miejscowości szereg obchodów rocznic patriotycznych, bezpośrednio związanych z naszym regionem, nad którymi Patronat Honorowy objęli: Prezydent RP, IPN oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego. Inicjatywy Komitetu Społecznego miały na celu zainteresowanie młodzieży historią oraz promowanie Skomielnej Białej i Gminy Lubień.
Składamy podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy angażowali się w pracę na rzecz Naszej miejscowości, w tym członkom Rady Sołeckiej.
Ponawiamy swoją prośbę o oddanie głosu na naszą czteroosobową drużynę, by móc skutecznie kontynuować rozpoczętą przez nas pracę, gdyż z perspektywy mijającej kadencji widzimy jak ważne jest wspólne działanie wszystkich radnych z danej miejscowości. Mówiąca jednym głosem czteroosobowa reprezentacja Skomielnej Białej będzie liczącą się siłą w Radzie Gminy Lubień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *