„HABEMUS PAPAM” – 40 ROCZNICA WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

16 października 1978 roku kardynał diakon Pericle FELICI wygłosił formułę:
Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sancta Romana Ecclesia Cardinalem Wojtyła, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Wybrany został nowy papież – biskup

krakowski kardynał Karol WOJTYŁA – pochodzący z będącej od 1944 roku pod  komunistyczną dominacja, lecz zawsze wiernej Kościołowi i rzymskiemu papiestwu Polski.
W związku z przypadającą dzisiaj rocznicą warto ponownie przypomnieć kilka wydarzeń i dat, które wiążą osobę Świętego Jana Pawła II z nasza miejscowością:
-Biskup Karol WOJTYŁA w czasie swojej działalności na tronie biskupim Świętego Stanisława w Krakowie w roku Millenium – Tysiąclecia Chrztu Polski – w dniu 14 kwietnia 1966 roku powołał do życia parafię pod wezwaniem Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej – do tego czasu – od 1896 roku – w Skomielnej Białej funkcjonowała jedynie ekspozytura. Kardynał Karol WOJTYŁA mianował także pierwszego proboszcza parafii pod wezwaniem Świętego Sebastiana w osobie księdza Władysława BODZKA.
-W dniu 29 czerwca 1971 roku – w Święto Apostołów Piotra i Pawła – kardynał Karol WOJTYŁA dokonał symbolicznej „przeprowadzki” z kościoła barakowego wzniesionego w latach 1939-1941 przez mieszkańców naszej miejscowości pod przewodnictwem księdza Edwarda FICA do nowobudowanej – od 1958 roku – choć niewykończonej jeszcze świątyni. Metropolita krakowski w „nowym skomielniańskim kościele” odprawił uroczysta Mszę Świętą i wygłosił do licznie przybyłych wiernych okolicznościową homilię.
-Na rok przed swoim wyborem na Stolicę Świętego Piotra w Rzymie biskup Karol WOJTYŁA wizytował naszą parafię. Pamiętna wizyta duszpasterska miała miejsce w dniach 24-25 września 1977 roku. W trakcie wizytacji Kardynał Karol WOJTYŁA udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania, spotkał się z chorymi i mieszkańcami naszej parafii za roli Kluskowej. Wizytacje pasterską w naszej parafii upamiętnia okolicznościowa tablica.
Mieszkańcy naszej miejscowości wielokrotnie spotykali się z Papieżem Polakiem w trakcie podróży Jana Pawła II do Ojczyzny. Skomielnianie pielgrzymowali też do Watykanu i Castel Gandolfo, gdzie uczestniczyli w audiencjach prywatnych. Organizatorem tych pielgrzymek był długoletni proboszcz naszej parafii ksiądz kanonik Antoni ŁACIAK, który wyliczył, że skomielnianie w Rzymie odwiedzili Jana Pawła II dziesięć razy. Pamiątką tych niezapomnianych chwil i spotkań z papieżem są dziś fotografie, czasem też inne dokumenty.*

Tekst-Andrzej Masłowski

*autor dziękuje wszystkim, którzy udostępnili fotografie i dokumenty – pamiątki rodzinne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *