SPOTKANIE RADNYCH KWW CZAS NA ZMIANY Z MIESZKAŃCAMI – PODSUMOWANIE MIJAJĄCEJ SIÓDMEJ KADENCJI RADY GMINY LUBIEŃ

W niedziele 30 września br. o godzinie 10.30 w auli szkoły w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie radnych wybranych z KWW Czas na Zmiany z mieszkańcami naszej miejscowości. W trakcie spotkania radni dokonali podsumowania mijającej 7 kadencji Rady Gminy Lubień. Podsumowanie odbyło się w czterech „blokach tematycznych”:


-statystyka działalności KWW Czas na Zmiany w latach 2014-2018;
-budżety Gminy Lubień w latach 2014-2018;
-działalność radnych w ramach Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana;
-program KWW Czas na Zmiany na nadchodzącą kadencję 2018-2023;
Prezentowane „bloki tematyczne” przerywane były wolnymi wnioskami, dyskusją – zebrani mieli możliwość zadawania pytań.
Poniżej przedstawiamy materiały, które były omawiane przez radnych w trakcie spotkania:

PODSUMOWANIE 7 KADENCJI RADY GMINY LUBIEŃ W LICZBACH

W trakcie kampanii wyborczej do Rady Gminy Lubień w 2014 KWW Czas Na Zmiany postulował potrzebę transparentności działania, wychodzenia naprzeciw problemom mieszkańców, konsultowania najważniejszych inwestycji na terenie wsi z organami do tego powołanymi (Rada Sołecka) oraz mieszkańcami. W ramach realizacji naszego wyborczego programu z 2014 roku jako radni odbyliśmy:

-14 spotkań z Wójtem Gminy, spotkania te odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu (nie były to spotkania w trakcie odbywanych sesji Rady Gminy): 25.02.2015’, 27.05.2015’, 8.06.2015’, 10.11.2015’, 11.12.2015’, 25.08.2016’, 2.11.2016’, 20.12.2016’, 6.04.2017’, 2.08.2017’, 13.09.2017’, 19.10.2017’, 12.12.2017’, 14.05.2018’;
* 2015 – 5, * 2016 – 3, * 2017 – 5, * 2018 – 1;

-14 spotkań z Wójtem Gminy na terenie naszej miejscowości (spotkania na terenie remontowanych, modernizowanych obiektów, dróg, spotkania z mieszkańcami): 24.03.2015’, 21.10.2015’, 15.07.2016’, 18.08.2016’, 13.10.2016’, 13.02.2017’, 11.05.2017’, 9.06.2017’, 14.08.2017’, 27.09.2017’, 10.04.2018’, 29.06.2018’, 25.07.2018’, 3.09.2018’;
* 2015 – 2, * 2016 – 3, * 2017 – 5, * 2018 – 4;

-48 spotkania z urzędnikami Urzędu Gminy w Lubniu (najczęściej w sprawie prowadzonych inwestycji), inspektorami nadzoru, wykonawcami modernizacji i napraw oraz z mieszkańcami na drogach na terenie naszej wsi,: 31.01.2015’, 25.05.2015’, 17.06.2015’, 16.07.2015’, 21.07.2015’, 29.07.2015’, 30.07.2015’, 9.09.2015’, 15.09.2015’, 23.09.2015’, 19.10.2015’, 19.11.2015’, 26.11.2015’, 31.05.2016’, 30.06.2016’, 15.07.2016’, 10.08.2016’, 17.08.2016’, 24.08.2016’, 7.09.2016’, 23.09.2016’, 17.10.2016’, 19.10.2016’, 7.11.2016’, 21.11.2016’, 15.03.2017’, 10.05.2017’, 31.05.2017’, 2.06.2017’, 30.06.2017’, 24.07.2017’, 16.08.2017’, 2.10.2017’, 5.10.2017’, 17.10.2017’, 8.11.2017’, 16.11.2017’, 15.05.2018’, 17.05.2018’, 14.06.2018’ i 15.06.2018’, 30.06.2018’, 5.07.2018’, 9.07.2018’, 31.07.2018’, 1.08.2018’, 23.08.2018’, 13.09.2018’;
Spotkania w roku 2018 dotyczyły w szczególności inwestycji na modernizowanej drodze Banasiowa-Żurówka, miały na celu kompleksowe rozwiązanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców, w trakcie w/w spotkań załatwiano także sprawy związane z pracami prowadzonymi na innych drogach;
* 2015 – 13, * 2016 – 12, * 2017 – 12, * 2018 – 11;

-16 spotkań z Radą Sołecka wsi Skomielna Biała: 17.12.2014’, 9.04.2015’, 16.06.2015’, 19.08.2015’, 9.10.2015’, 11.12.2015’, 21.10.2016’, 9.12.2016’, 2.06.2017’, 27.10.2017’, 23.11.2017’, 28.12.2017’, 11.01.2018’, 20.04.2018’, 13.07.2018’, 3.08.2018’;
* 2014 – 1, * 2015 – 5, * 2016 – 2, * 2017 – 4, * 2018 – 4;

-14 spotkań z mieszkańcami, grupami mieszkańców zrzeszonymi w organizacjach z terenu naszej miejscowości: 15.01.2015’, 25.01.2015’, 4.03.2015’, 17.03.2015’, 1.04.2015’, 11.05.2015’, 10.06.2015’, 18.10.2015’, 15.04.2016’, 9.06.2016’, 24.10.2016’, 21.01.2017’, 26.02.2017’, 18.06.2017’;

-odbyły się 3 organizowane przez UG Lubień zebrania wiejskie: 19.04.2015’, 12.06.2016’, 26.11.2017’; -5 spotkań z przedstawicielami wykonawcy inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-7” firmy SALINI, z przedstawicielami inwestora GDDKiA w Krakowie – ws. problemów mieszkańców związanych z budową drogi ekspresowej S-7 (dojazdu do pól, brak wody, zanieczyszczenia dróg wewnętrznych, zanieczyszczenie drogi E-77): 2.03.2017’, 22.03.2017’, 6.04.2017’, 31.05.2017’, 19.07.2017’;
-24 sesje Rady Gminy Lubień zarejestrowane urządzeniami, były pokazane na stronie SKOMIELNA.INFO, pozostałe sesje rozpisano w formie relacji, które opublikowano na w/w stronie internetowej ; Ponadto spotkania z przedstawicielami władz samorządowych od szczebla powiatu, i tak z radną powiatową i parlamentarzystami:

-2 spotkania z radna powiatową: 17.05.2017’, 31.05.2017’- u geodety powiatowego spotkania ws przeprowadzonej przez powiat modernizacji gruntów z 2012 roku;

-6 spotkań z posłem: 26.09.2016’, 26.10.2016’, 6.02.2017’, 6.10.2017’, 15.02.2018’, 3.06.2018’ z poseł Anita CZERWIŃSKĄ;

-7 spotkań w biurze europosła prof. Ryszarda LEGUTKO: 5.10.2016’, 6.02.2017’, 20.03.2017’, 23.08.2017’, 30.10.2017’, 23.05.2018’, 12.07.2018’;

Spotkania z instytucjami, z którymi nawiązano współpracę, mające na celu podniesienie rangi organizowanych na terenie miejscowości uroczystości i obchodów świąt państwowych, uroczystości patriotyczno religijnych:
-24 spotkania w o. IPN Kraków: 19.02.2015’, 7.04.2015’, 17.04.2015’, 5.06.2015’, 8.02.2016’, 18.02.2016’, 24.02.2016’, 4.03.2016’, 15.03.2016’, 20.04.2016’, 16.06.2016’, 6.02.2017’, 27.02.2017’, 20.03.2017’, 12.04.2017’, 24.05.2017’, 9.06.2017’, 20.07.2017’, 30.10.2017’, 17.11.2017’, 13.02.2018’, 23.05.2018’,12.07.2018’, 29.08.2018’;
* 2015 – 4, * 2016 – 7, * 2017 – 9, * 2018 – 4;

-7 spotkań z Komendantem Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu: 29.03.2015’, 8.11.2015’, 5.07.2016’, 7.10.2016’, 2.06.2017’, 11.07.2017’, 21.09.2017’;

-spotkania z przedstawicielami sztabu Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Zgrupowanie Partyzanckie Błyskawica im. mjr Józefa Kurasia Ognia”;

BUDŻET 2014 – WYDATKI: 28.444.082 zł
-Budowa kompleksu sportowego w Skomielnej Białej 193.889 zł (w tym 100 tys. dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej);
-Zakup zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym 31.000 zł;
-Wydatki związane z remontem dróg rolnych, gminnych i wewnętrznych (w sumie cała gmina 1,3mln zł) w Skomielnej Białej na drogach: Centrum, Folwark, Grzonkowa, Handzlowa i Śmietanowa 367.710 zł;
-droga rolna na Roli Adamcowej 50.079 zł;
-Do tego wydatki na zakup korytek, rur, transport kruszywa, roboty koparko-spycharek (75.000 zł z cała gmina);
-Oświetlenie – ustawienie słupów i lamp przy DK-28 Rola Zagórskiego i Wacławikowa 35.503 zł, oraz rola Żurowa 8.455 zł;
-Remont sali komputerowej w Gimnazjum 10.000 zł, doposażenie placu zabaw ok. 15.000 zł
-Dotacja dla K.S. Luboń 30 tys. zł;
-Zimowe utrzymanie dróg w całej gminie – 74.691 zł;
-Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w całej gminie 120.398 zł;
-Kwota wydatków „na Skomielną Białą” nie przekracza 1 mln zł, (oczywiście nie wliczając kosztów utrzymania wszystkich statutowych jednostek podległych gminie, jak Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, itp.);
W 2014 roku suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca Skomielnej Białej to około 333,3 złote (gdzie 1mln zł to środki przeznaczone z budżetu na inwestycje na terenie naszej miejscowości, które dzielimy na liczbę jej mieszkańców ~ 3.000. Czyli 1.000.000 ÷ 3.000 = 333,3)

BUDŻET 2015 – WYDATKI 31.101.827 zł
-Budowa mikroinstalacji (kolektory słoneczne) program dla całej gminy wyniósł 1.010.378 zł, a na Skomielną Białą przypadła kwota ok. 270 tys. zł – za 29 instalacji;
-Budowa kanalizacji sanitarnej w Skomielnej Białej – kwota 596.130 zł;
-Budowa kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne plus budynek sanitarno-szatniowy w kwocie 479.055 zł), w sumie z nakładami z 2014 roku 672.944 zł;
-Wydatki związane z remontem dróg gminnych i wewnętrznych (w sumie cała gmina 1.25 mln zł, w Skomielnej Białej wydatki wyniosły ok. 300 tys. zł);
-Oświetlenie (generalnie założenie podjęte na wspólnym spotkaniu Rady Sołeckiej z radnymi – montujemy lamp na istniejących słupach) – wydatki w kwocie ok. 31 tys. zł;
-Remonty w Gimnazjum – 42.000 zł, a w Szkole Podstawowej – 14.000 zł. Położenie kostki brukowej przy Przedszkolu Samorządowym – 104.853 zł;
-Dotacja dla K.S. Luboń 30 tys. zł;
-Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 130.400 zł (Skomielna Biała ok. 50 tys. zł);
-Utrzymanie gotowości bojowej OSP – cała gmina 106.228 zł;
– Dotacja dla OSP Skomielnej Białej na zakup syreny 26 tys. zł;
-Ponadto naprawa wodociągów (rola Handzlowa), projekty chodników przy Szkole i Przedszkolu Samorządowym, projekt parkingu to kwota ok. 30 tys. zł;
-Kwota wydatków na Skomielną Białą w 2015 roku przekracza 2 mln zł;
W 2015 roku suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca Skomielnej Białej to około 666,6 złote

BUDŻET 2016 – WYDATKI 37.388.286 zł
-Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia 745.262 zł.
-Zakup 3/50 nieruchomości pod Ośrodkiem Zdrowia 45 tys. zł, zakup gruntów w Skomielnej Białej35 tys. zł;
-Zakup wiat stalowych dla zawodników, oraz wykonanie wentylacji w budynku zaplecza sportowego (wszystko na terenie boiska sportowego) – w sumie 21 tys. zł;
-Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych (w całej gminie ok. 1.7 mln. zł, z czego ok. 300 tys. to bieżące naprawy, zakup korytek, rur, płyt, praca koparka) w Skomielnej Białej wyniosły w 421.416 zł;
-Oświetlenie budowa nowych punktów: kwota 35 tys. zł;
-Remont pomieszczeń i pieca C.O. w Szkole Podstawowej 38.000 zł;
-Dotacja dla K.S. Luboń 30 tys. zł;
-Zimowe utrzymanie dróg – cała Gmina – 145.311 zł;
-Utrzymanie gotowości bojowej OSP – cała Gmina – 221.920 zł;
-Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Skomielnej Białej – 23.310 zł;
-Remont budynku OSP w Skomielnej Białej wydatki w kwocie 73.431 zł (wsparcie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 36.865 zł);
-Kwota wydatków na Skomielną Białą w 2016 roku przekracza 1,6 mln zł;
W 2016 roku suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca Skomielnej Białej to około 533,3 złote

BUDŻET 2017 – WYDATKI 44.767.233 zł
-Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia 1.285.120 zł;
-Przebudowa drogi na Roli Słowiakowej 367.206 zł;
-Wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych (cała Gmina ok. 1.83 mln zł, z czego ok. 340 tys. to zakup korytek, rur, znaków drogowych, luster, praca koparki) wydatki w Skomielnej Białej wyniosły w ponad 375 tys. zł;
-Oświetlenie, budowa nowych punktów: kwota 58.927 zł;
-Remont Sali komputerowej, kotła, malowanie w Szkole Podstawowej, remont sal w Gimnazjum oraz naprawa sali zabaw w Przedszkolu Samorządowym – to w sumie kwota 56 tys. zł.
-Dotacja dla K.S. Luboń 30 tys zł;
-Zimowe utrzymanie dróg – cała Gmina 150.367 zł;
-Utrzymanie gotowości bojowej w OSP – cała Gmina – 149.116 zł;
-Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Skomielna Biała – 220.000 zł;
-Remonty wodociągów – prawie 9,5 tys zł;
-Wycinka drzew przy Ośrodku Zdrowia – 4.104 zł;
-Kwota wydatków na Skomielną Białą w 2017 roku przekracza 2,5 mln zł;
W 2017 roku suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca Skomielnej Białej to około 833,3 złote

BUDŻET 2018 – WYDATKI PLANOWANE 45.459.203 zł
w I PÓŁROCZU WYKONANO 20.582.500 zł
-Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Samorządowego Przedszkola – poniesione koszty w I półroczu to kwota 228.066 zł, zadanie w trakcie realizacji, zaangażowanie wydatków stanowi kwotę 1.034.533 zł;
-Wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia Skomielnej Białej – 14.256 zł;
-Remont drogi gminnej Rola Banasiowa – Żurówka – I etap (przetarg) 199.546 zł;
-Wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych i wewnętrznych ponad 51 tys. zł;
-Oświetlenie budowa nowych punktów w I półroczu: kwota 20.700 zł;
Ponadto w II półroczu zaplanowano: zakup działek pod parking przy boisku sportowym (na roli Adamowej), zakup działek – poszerzenie drogi na Banasiowej, rozszerzenie zakresu prac na modernizowanej drodze Banasiowa-Żurówka, dobudowa kanalizacji na rolach Handzlowej, Żurówka;
-Dotacja dla K.S. Luboń – 30.000 zł;
-Zimowe utrzymanie dróg – cała Gmina – 148.176 zł;
-Utrzymanie gotowości bojowe OSP – cała Gmina 73.346 zł;

Podsumowanie działalności w latach 2015-2018 w ramach
Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana

Jako radni – działając w ramach stowarzyszenia – Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana czynnie włączyliśmy się w narodowy nurt przywracania pamięci.
W latach 2015-2018 Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana zorganizował na terenie naszej miejscowości szereg obchodów rocznic patriotycznych, szczególnie tych bezpośrednio związanych z naszą małą Ojczyzną – Skomielną Białą i naszym regionem. W przygotowanie obchodów, rocznic patriotycznych aktywnie włączyła się młodzież Wspólnoty Wieczernik.
Stowarzyszenie pod nazwą Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana powstał w wyniku transformacji ze „Społecznego Komitetu Obchodów 75 rocznicy obchodów tragicznych wydarzeń 3.9.39’ w Skomielnej Białej”. Powstanie Komitetu było wynikiem uwag, jakie skierowali do nas mieszkańcy naszej miejscowości, już po wyborach samorządowych 2014 roku „…aby nie zaprzepaścić pracy włożonej w tę społeczną inicjatywę, nie pozwolić na zawłaszczenie jej przez środowiska, które nie miały z nią nic wspólnego…”. Na przestrzeni kolejnych lat Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana zorganizował obchody rocznic patriotycznych:

ROK 2015
-75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej – zaprezentowano wystawę „Małopolanie w katyńskich dokumentach dr ROBLA”, oraz film o pracach zespołu dr ROBLA, kulisach badania Zbrodni Katyńskiej, wystąpiła P. Anna ZACHENTER z O.IPN w Krakowie. Program artystyczny przygotowała Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik (MWW). Obchody objęte zostały Patronatem Honorowym O.IPN w Krakowie;
-dla dzieci i młodzieży szkoły w Skomielnej Białej przekazano materiały edukacyjne uzyskane od O.IPN;
-76 rocznica tragicznych wydarzeń 3.9.39’ – wystąpił dr Maciej KORKUĆ z O.IPN w Krakowie, przybył Poczet Sztandarowy i Posterunek Honorowy wystawiony przez funkcjonariuszy Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG z Nowego Sącza przybył przedstawiciel Komendanta KOW SG mjr Krzysztof JANUS;

ROK 2016
-obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wystąpił dr Dawid GOLIK z O.IPN w Krakowie, odsłonięto wystawę „Precz z kajdanami bolszewizmu Oddział Partyzancki WIARUSY 1947-1949”. Program artystyczny przygotowała Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik. Wręczono nagrody w konkursach zorganizowanych dla uczniów szkół – wyróżnione 27 osób – nagrody książkowe, dyplomy. W obchodach wzięli udział członkowie Podhalańskiej GRH Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” im. mjr Józefa KURASIA „Ognia”, którzy prezentowali sprzęt i broń, którą mogli oglądać uczestnicy obchodów. Obchody objęte zostały Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja DUDY, Patronatem Honorowym O.IPN w Krakowie.
-dla dzieci i młodzieży szkół w Skomielnej Białej przekazano materiały edukacyjne uzyskane od O.IPN;
-na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 wręczono podziękowania i nagrody książkowe absolwentom – członkom MWW, którzy współpracowali z Komitetem Społecznym – 9 osób;
-obchody 77 rocznicy tragicznych wydarzeń 3.9.39’ – z udziałem Kompanii Honorowej KOW w Nowym Sączu, Orkiestry Reprezentacyjnej SG w Nowym Sączu, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG, obchody objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja DUDY, na obchody przybył poseł Jarosław SZLACHETKA, radna powiatowa Anna RAPACZ, Komendant KOW SG płk Mieczysław KUREK, członkowie Podhalańskiej GRH Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” im. mjr Józefa KURASIA „Ognia”;
-wyjazd do Brukseli (10-14.10.) członkowie MWW w ramach współpracy z biurem poselskim europosła prof. Ryszarda LEGUTKO – 6 osób;
-obchody 98 rocznicy odzyskania Niepodległości – wspólne śpiewanie (MWW i OSP, pod kierunkiem ks. A.WASILEWSKI-KRUK) pieśni patriotycznych po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny;

ROK 2017
-obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wystąpił dr Dawid GOLIK z O.IPN w Krakowie, zaprezentowano wystawę „O orła w koronie Zgrupowanie Partyzanckie Błyskawica”. Program artystyczny przygotowała Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik. Wręczono nagrody w konkursach zorganizowanych dla uczniów szkół – wyróżnione 50 osób – nagrody książkowe, dyplomy. Obchody objęte zostały Patronatem Honorowym posła do PE prof. Ryszarda LEGUTKO. Na obchody przybyli asystenci europosła Kamil ZAJAC i Piotr RAPKOWSKI, asystent posła Jarosława SZLACHETKI – Dawid CHORABIK, radna powiatowa Anna RAPACZ. W obchodach wzięli udział członkowie Podhalańskiej GRH Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” im. mjr Józefa KURASIA „Ognia”, którzy prezentowali broń i sprzęt, którą mogli oglądać uczestnicy obchodów.
-dzieciom i młodzieży szkół w Skomielnej Białej przekazano materiały edukacyjne uzyskane od O.IPN;
-3 maja – II skomielniańskie śpiewanie pieśni patriotycznych z MWW, zorganizowane przy wsparciu ks. A.WASILEWSKI-KRUK;
-na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 wręczono podziękowania i nagrody książkowe absolwentom – członkom MWW, którzy współpracowali z Komitetem Społecznym – 14 osób;
-Komitet Społeczny włączył się do akcji ufundowania sztandaru reaktywowanemu Ka OSG w Nowym Sączu, dokonując wpłaty na konto Komitetu Ufundowania Sztandaru, wręczenie sztandaru dla Ka OSG odbyło się dn. 2.06.2017r. w Nowym Sączu (zaproszenie dla Komitetu Społecznego);
-obchody 78 rocznicy tragicznych wydarzeń 3.9.39’ – z udziałem Kompanii Honorowej Ka OSG w Nowym Sączu, Orkiestry OSP z Tenczyna, Chóru GAUDIUM. Obchody objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja DUDY, na obchody przybył poseł PiS Jarosław SZLACHETKA, radna powiatowa Anna RAPACZ, Dyr. Biura Kadr KG SG w Warszawie płk Mieczysław KUREK, delegacja Placówki SG w Lubyczy Królewskiej z Komendantem ppłk Jackiem KOZAKIEM (5 funkcjonariuszy), przedstawicielka O.IPN w Krakowie P. Anna KĘSZYCKA, członkowie Podhalańskiej GRH Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” im. mjr Józefa KURASIA „Ognia”;
-wyjazd do Brukseli (15-19.10.) członkowie MWW w ramach współpracy z biurem poselskim europosła prof. Ryszarda LEGUTKO – 6 osób;
-obchody 99 rocznicy odzyskania Niepodległości (obchody gminne przy „tzw. współpracy” z Przewodniczącym Rady Gminy Lubień). Program artystyczny przygotowała Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik, oraz młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skomielnej Białej. Obchody objęte zostały Patronatem Honorowym posła do PE prof. Ryszarda LEGUTKO Wystąpił P. Łukasz PŁATEK z O.IPN w Krakowie, odsłonił wystawę „Dla ciebie Polsko… w 100-lecie czynu legionowego”. Wręczono nagrody dla uczniów szkół – uczestników konkursów – 34 osoby. Na obchody przybyła radna powiatowa Anna RAPACZ. -dla dzieci i młodzieży szkół w Skomielnej Białej przekazano materiały edukacyjne uzyskane od O.IPN;

ROK 2018
-obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wystąpił dr Dawid GOLIK z O.IPN w Krakowie. Program artystyczny przygotowała Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik. Wręczono nagrody w konkursach zorganizowanych dla uczniów szkół -wyróżnione 36 osób – nagrody książkowe, dyplomy. W obchodach wzięli udział członkowie Podhalańskiej GRH Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” im. mjr Józefa KURASIA „Ognia”. Na obchody przybyła radna powiatowa Anna RAPACZ.
-dla dzieci i młodzieży szkół w Skomielnej Białej przekazano materiały edukacyjne uzyskane od O.IPN;
-na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 wręczono podziękowania i nagrody książkowe absolwentom – członkom MWW, którzy współpracowali z Komitetem Społecznym – 8 osób;
-obchody 79 rocznicy tragicznych wydarzeń 3.9.39’ – z udziałem funkcjonariuszy Kompanii Honorowej KaOSG w Nowym Sączu, Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Obchody objęte Patronatem Honorowym O.IPN w Krakowie, na obchody przybył przedstawiciel O.IPN w Krakowie P. Łukasz PŁATEK, który wystąpił z okolicznościowym referatem, odsłonięta została wystawa „Wrzesień 1939”;
-planowany jest także w roku bieżącym wyjazd do Brukseli (15-19.10. – udadzą się tam tradycyjnie członkowie MWW) – w ramach współpracy z biurem poselskim europosła prof. Ryszarda LEGUTKO – 4 osoby;

Wszystkie wymienione wyżej działania Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana finansował z własnych środków (nie korzystaliśmy z dotacji GOK-u itp instytucji Gminnych);

-ponadto Komitet Społeczny przygotował, zaprezentował i sfinansował wystawę z okazji 120 rocznicy utworzenia ekspozytury w Skomielnej Białej i 50 rocznicy erygowania parafii – wystawa otwarta została przez Wikariusza Generalnego Archidiecezji Krakowskiej księdza infułata Bronisława FIDELUSA dn. 26.06.2016r.;

-jako radni włączyliśmy się aktywnie w parafialne działania związane przygotowaniem i organizacją ŚDM w Krakowie w 2016’, działając w Komitecie parafialnym ŚDM zajęliśmy się sprawami organizacyjnymi, transportowymi. Przygotowaliśmy „zaplecze” (namioty, kuchnia polowa, posiłek) Mszy Świętej na Polanie Surówki dnia 27.07.2016 – dla grup nocujących w Skomielnej Białej;

-ponadto uczestniczyliśmy w życiu naszej miejscowości, innych miejscowości z terenu Gminy Lubień, wspólnoty parafialnej wspierając organizację imprez: konkurs palm wielkanocnych 2015’, jasełka 2015’, misteria pasyjne w kolejnych latach, działalność Młodzieżowej Wspólnoty Wieczernik, a także instytucji świeckich działających w Skomielnej Białej: KS Luboń, Ochotnicza Straż Pożarna, oraz w Lubaniu – Stowarzyszenie Lubień Pomocny;

5 Odpowiedzi na SPOTKANIE RADNYCH KWW CZAS NA ZMIANY Z MIESZKAŃCAMI – PODSUMOWANIE MIJAJĄCEJ SIÓDMEJ KADENCJI RADY GMINY LUBIEŃ

 • Mieszkaniec Gminy mówi:

  Mam pytanie zarazem informacje dla mieszkańców Skomielnej Białej
  Wójt Gminy Lubień nie zgodził się na zorganizowanie spotkania kandydata na wójta gminy pana Wiesława Słowiaka z mieszkańcami .
  Co jest grane komuna się skończyła chyba ktoś o tym zapomniał!!

 • SB mówi:

  To bardzo brzytkie zachowanie ze strony Wójta ale to jest żywy przykład jak coś pozytywnego można do tej pory załatwić w Gminie Lubień zawsze problem tylko pod góre zapomina się szybko kto tutaj służy mieszkańcom.
  Proszę się nie poddawać panie Wiesławie

 • nuka mówi:

  Takie informacje bez dowodów są mało wiarygodne, internet przyjmie wszystko, ja też mogę napisać np. że jutro w skomielnej odbędzie się spotkanie wojewody z mieszkańcami wsi i co z tego wynika?

 • Mieszkaniec Gminy Lubień mówi:

  Witam
  Mam małe zapytanie względem powyższych komentarzy dlaczego obczerniacie obecnego wójta??? Zarzucacie mu jakieś bzdury
  🤔Jak można pisać słowa które nigdy nie padły z ust naszego wójta czysta złośliwość i brak kultury z waszej strony pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *