ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W PAŹDZIERNIKU

Odpady wielkogabarytowe, opony (od samochodów osobowych i maszyn rolniczych) oraz odpady remontowo-budowlane odbierane będą w miesiącu październiku 2018r, bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości (posesji właściciela) lub miejsca uzgodnionego z podmiotem odbierającym, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 01.10.2018r. do 15.10.2018r. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 w następujący sposób:

Zakład Utylizacji Odpadów – Tel. 730-584-402, 12-2720335, e-mail: odbiory@skladowisko.com.pl
Urząd Gminy Lubień – Tel. 18-2693909, e-mail: odpady@lubien.pl

Po przekazaniu telefonicznego zgłoszenia, każdy właściciel zostanie poinformowany o proponowanej dacie odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon i odpadów remontowych. Odbiory w/w odpadów będą miały miejsce w dniach od 16.10.2018 roku do 31.10.2018 roku.

Brak zgłoszenia konieczności odbioru lub zgłoszenie po terminie, skutkować będzie brakiem odbioru odpadów gabarytowych, drobno-remontowych, opon.
Poniżej harmonogram odbioru odpadów w październiku na terenie naszej Gminy. Źródło-Urząd Gminy w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *