ZMIANY W USTAWIE O SAMORZĄDZIE – SESJE RADY GMINY LUBIEŃ BĘDĄ NAGRYWANE I UPUBLICZNIANE

Radni, którzy jeszcze cztery lata temu sprzeciwiali się „filmowaniu” sesji Rady Gminy Lubień, a później filmowanie uznawali za „spektakl medialny” i „manipulowanie przez nagrywających opinią publiczną gminy” obecnie „jak jeden mąż” zagłosowali za przyjęciem uchwały, która

zobowiązuje Gminę do nagrywania i transmitowania obrad Rady Gminy.

We wtorek 11 września br. Rada Gminy Lubień przyjęła Uchwałę nr XLII/352/2018 z dnia 11.09.2018r. – w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień. Zmiany statutu Rady Gminy Lubień wynikają ze zmian Ustawy o samorządzie z 11.01.2018r. Wspomniana „Ustawia o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych” rozszerza uprawnienia obywateli, zwiększa zakres konsultacji społecznych, propaguje tworzenie budżetów obywatelskich. W Radach Gminy głosowania radnych przestaną być anonimowe gdyż „…głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych…”. Ustawodawca zobowiązuje także Radę do podawania imiennego wykazu głosowań „niezwłocznie” do wiadomości publicznej. Nowum jest powstanie w ramach Rady Gminy komisji skarg i wniosków, która rozpatrywać będzie „…skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli…”. Gminy zobowiązane zostały do transmitowania obrad Rady Gminy. Mówi o tym zapis”: „ Obrady rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty…”.  Obywatele gminy nabyli prawo do występowania „z inicjatywą ustawodawczą”. „Gmina mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą … w gminie do 20.000 mieszkańców – co najmniej 200 osób…”. Cytowane powyżej ustępy stanowią tylko część wprowadzonych zmian. Zainteresowanych odsyłamy do strony: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000130/U/D20180130Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *