ROZPOCZNĄ SIĘ PRACE NA DROGACH NASZEJ MIEJSCOWOŚCI. ODBIÓR TECHNICZNY ZMODERNIZOWANEJ DROGI BANASIOWA-ŻURÓWKA

We czwartek 13 września br. od godziny 9.00 w Skomielnej Białej na terenie dróg wewnętrznych spotkał się Władysław HORAB właściciel Firmy ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „HORAB” z radnymi wybranymi z „KWW Czas na Zmiany”.  Spotkanie miało na celu wstępne ustalenie zakresu niezbędnych prac na

drogach naszej miejscowości. Omówiono zakres prac na drogach na rolach: Biedroniowej (odcinek modernizowanej w roku minionym drogi rolnej), Maciołowej (droga gruntowa nad „zwartą zabudowa roli”), Krzysztofiakowej (zmodernizowana w 2016 droga osiedlowa), Kluskowej 9uszkodzony w trakcie ostatniej minionej burzy przepust na drodze rolnej na potoku Jama, odprowadzenie wody z korytek na odcinku modernizowanym w roku minionym) Wacławikowej (uszkodzona droga wewnętrzna na odcinku od DK-28 w kierunku potoku Skomielnianka), Pasiowej (zmodernizowany i utwardzony „wstępnie łącznik” E-77 z DK-28). Proponowany zakres prac przedstawiony został „właściwym organom Gminy Lubień”.  O godzinie 13.00 odbył się „odbiór techniczny” zmodernizowanej drogi na rolach Banasiowa-Żurówka. W „czynnościach” wzięli udział przedstawiciele inwestora – Gminy Lubień, Inspektor Nadzoru, przedstawiciel wykonawcy Firmy Handlowo Usługowej KOŚMIDER – Stanisław KOŚMIDER z Rabki Zdrój, oraz reprezentujący mieszkańców – radni wybrani z „KWW Czas na Zmiany”. Z przeprowadzonego odbioru technicznego sporządzony został protokół, w którym ujęto zlecone do wykonania uzupełnienia.

Tekst i Fot-Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *