W ŚRODĘ POSIEDZENIA KOMISJI W CZWARTEK 14 CZERWCA XL SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4960

W środę 13 czerwca posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 7):
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw

Obywatelskich wspólnie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 9.00.
2. Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych o godz. 14.00.

Tematem posiedzeń Komisji będzie zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubień za 2017 rok, a także opiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.

W czwartek 14 czerwca o godz. 13.00 XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje i wnioski Radnych.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

– podjęcie uchwały.
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała.
Informacja dotycząca wydatkowania środków w ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji. Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7)
Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *