XXXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4876

We wtorek 27 lutego br. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się trzydziesta siódma zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając

przybyłych gości; dyrektorów GZOS, Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie Przewodniczący przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z trzydziestej szóstej zwyczajnej sesji odbytej 7 lutego br. przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (150).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 7 lutego 2018r.
-Wójt wydał 1 zarządzenie dotyczące przesunięcie środków finansowych na rzecz GOK (ze środków sołeckich);
-rozstrzygnięto przetarg na budowę placu zabaw na terenie Lubnia – Zarębki, przetarg „wygrała” Firma NOWO TECH;
Następnie radni składali interpelacje i wnioski. Radni ze Skomielnej Białej interpelowali w sprawach:
-sposób realizacji zadań zimowego utrzymania dróg na terenie m. Skomielna Biała na przykładzie realizacji usług na roli Kluskowej;
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018. (uchwała nr XXXVII/304/2018 z dnia 27.02.2018r.), uchwałę omówili: Wójt Kazimierz Szczepanie, oraz Skarbnik Gminy Maria RAPACZ – „uruchomione” zostają środki z rezerwy inwestycyjnej na zapłacenie za projekt kanalizacji miejscowości z terenu Gminy Lubień. Gmina Lubień pokrywa należną jej 1/3 przewidzianej kwoty – obok środków, jakie na ten cel przeznaczają Gminy Pcim i Tokarnia;
-w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Pcim (uchwała nr XXXVII/305/2018 z dnia 27.02.2018r.), jest to „nawiązanie do w/w uchwały” dot. zmian w budżecie Gminy Lubień dotacja celowa – wkład Gminy Lubień na 1/3 ceny projektu kanalizacji wynosi 351.595 zł.;
-w sprawie zmian Załącznika nr1 do załącznika do Uchwały nr XXXV/295/2017Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017r. (uchwała nr XXXVII/306/2018 z dnia 27.02.2018r.), uchwała określa wzór wniosku o udzielenie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzała dyskusja – pytania zadawane przez radnych;
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych:
-odnosząc się do zgłoszonego przez „Koordynatora Zimowego Utrzymania Dróg z terenu Skomielnej Białej” problemu z zamarzającym materiałem sypkim przeznaczonym do likwidowania śliskości drogowej Wójt powiedział, że Gmina jest tylko dostarczycielem takiego materiału, za sposób jego przechowywania, zabezpieczenia przed zamarznięciem odpowiada firma świadcząca usługi zimowego utrzymania dróg na terenie miejscowości;
Kolejnym punktem programu XXXVII sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski.
Na tym zakończyła się trzydziesta siódma zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *