SPOTKANIE SKOMIELNIAŃSKICH RADNYCH Z POSŁEM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI JAROSŁAWEM SZLACHETKĄ

DSC_0866

W czwartek 15 lutego br. w biurze poselskim w Myślenicach odbyło się spotkanie radnych wybranych z „KWW Czas na Zmiany” z posłem Prawa i Sprawiedliwości Panem Jarosławem SZLACHETKĄ.
W trakcie spotkania omówiono:


-poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z pobocza przy drodze E-7 („zakopiance”) na terenie Gminy Lubień, w tym w Skomielnej Białej. W roku minionym zostały wybudowane nowe odcinki poboczy na terenie miejscowości Lubień, Tenczyn i Krzeczów. Chodniki na terenie Skomielnej Białej mają zostać wybudowane w roku bieżącym – dotyczy to zarówno poboczy przy drodze E-7, jak również dobudowa odcinka pobocza przy DK-28;
-sprawę utrzymania (w należytej kulturze technicznej i czystości) drogi E-7, oraz poboczy (chodników, przejść dla pieszych) przez firmy budujące „nową drogę ekspresową”. Radni zwrócili się do Posła o interwencję w tej sprawie u inwestora (GDDKiA), podkreślono, że dotychczasowe interwencje w tej sprawie za pośrednictwem władz Gminy tylko czasowo i nie w sposób wystarczający załatwiały sprawę (oczyszczono z błota – przed Świętami Bożego Narodzenia chodnik i przejścia dla pieszych na terenie Skomielnej Białej). W chwili obecnej zarówno na poboczach drogi jak i na przejściach dla pieszych, zalega warstwa błota, która okresowo (pomimo wysiłków czynionych przez firmy wykonujące prace budowlane) pokrywa także jezdnie czyniąc ją niebezpieczną dla poruszających się pojazdów. Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa występuje szczególnie w chwili obniżania się temperatury powietrza.
-sprawę „przeniesienia” przejścia dla pieszych na drodze DK-28 w m. Skomielna Biała (na roli Krzysztofiakowej, prze sklepie Top Market). Radni zwrócili uwagę, że w okresie minionym do zarządcy drogi (GDDKiA) wpłynął wniosek o „przeniesienie” przejścia o około 50 m w kierunku Rabki, tak, aby znajdowało się po przeciwnej stronie (niż istniejące obecnie) tzw. „drogi przez wieś”. „Przeniesienie” przejścia dla pieszych pociągnęłoby za sobą zmianę lokalizacji „kasetonu oświetleniowego”, którego obecna lokalizacja ogranicza widoczność pojazdom wyjeżdżającym i włączającym się do ruchu na DK-28 (od strony roli Słowiakowej, z pod sklepu Top Market);
-maksymalnego wykorzystania pomieszczeń w budynku nr 391 w Skomielnej Białej (budynek Ośrodka Zdrowia). Budynek został wyremontowany i zmodernizowany przy dużym nakładzie środków własnych Gminy Lubień. Celem remontu, modernizacji i rozbudowy budynku było zapewnienie jak najszerszego wachlarza usług medycznych i rehabilitacyjnych (szczególnie ze środków NFZ-u) dla mieszkańców naszej miejscowości i z poza niej;
-możliwości pozyskania środków z budżetu na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *