WALNE ZEBRANIE OSP SKOMIELNA BIAŁA

DSC_4653 DSC_4657

W sobotę 3 lutego br. o godzinie 16.00 w remizie OSP odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej. W zebraniu udział wzięli Wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, Prezes Gminnego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubniu Krzysztof Łabuz, Komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubniu Tadeusz Wacha oraz zaproszeni goście. Poniżej kilka zdjęć z wczorajszego zebrania oraz sprawozdanie OSP za rok 2017
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ ZA ROK 2017

1. STAN ORGANIZACYJNY NASZEJ JEDNOSTKI.

NA DZIEŃ DZISIEJSZY NASZA JEDNOSTKA LICZY 72 DRUHEN I DRUHÓW. 61 ZWYCZAJNYCH, 6 HONOROWYCH, 5 WSPIERAJĄCYCH. W ROKU SPRAWOZDAWCZYM NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ ODSZEDŁ DRUH WŁADYSŁAW MACIOŁ.

W NASZE SZEREGI WSTĄPIŁY 4 DRUHNY KTÓRE SERDECZNE WITAMY I ŻYCZYMY SATYSFAKCJI  Z PODJĘTEJ DECYZJI:

– ANIA JAROMIN

– PAULINA KARWAT

– OLA HANDZEL

– EMILA HANDZEL

NALEŻY WSPOMNIEĆ IŻ NASZA JEDNOSTKA MA BARDZO PRĘŻNĄ GRUPĘ DO LAT 16. NA WYRÓŻNIENIE ZASŁUGUJĄ KACPER KACICZAK, KARINA BEDNARCZYK I WIKTORIA PAWLIK, KTÓRZY SĄ BARDZO ZAANGAŻOWANI W ŻYCIE NASZEJ OSP.

2. DZIAŁALNOŚĆ RATOWNICZO – GAŚNICZA

W ROKU 2017 OSP SKOMIELNA BIAŁA 31 RAZY UCZESTNICZYŁA W AKCJACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH:

10 RAZY – GASZENIE POŻARÓW

9 WYJAZDÓW – WYPADKI I KOLIZJE

9 WYJAZDÓW – USUWANIE PLAM ROPOPOCHODNYCH

1 WYJAZD – ZALANIE PIWNICY

1 WYJAZD – SPRAWDZENIE OBECNOŚCI TLENKU WĘGLA CO

1 WYJAZD – USUNIĘCIE DRZEWA Z DROGI

PONADTO BYŁO 58 INNYCH WYJAZDÓW:

2 – PRÓBNE ALARMY

21 – ĆWICZENIE OSP

8 – ZABEZPIECZANIE MECZY

9 – WYJAZDY GOSPODARCZE

5 – UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNE

6 – UROCZYSTOŚCI LOKALNE

2 – MYCIE ZBIORNIKÓW WODNYCH

2 – USUWANIE GNIAZDA OS

SŁOWA PODZIĘKOWANIA NALEŻĄ SIĘ WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM, KTÓRZY PRZYBYLI NA ALARM I UCZESTNICZYLI W AKCJACH. NAJBARDZIEJ CIESZY FAKT, IŻ NA ALARM PRZYBYWA TAK WIELU STRAŻAKÓW, ŻE NIE SPOSÓB, ABY WSZYSCY MOGLI UCZESTNICZYĆ W AKCJI.

WYKAZ IMIENNY:

TOMASZ JAROMIN 24

MATEUSZ AUGUSTYN 21

KRZYSZTOF GACEK 22

JÓZEF BEDNARCZYK 21

MACIEJ BAL 20

MARCIN BAL 18

ANDRZEJ GACEK 17

KATARZYNA WIEŚNIUK 15

MARCIN HANDZEL 14

TOMASZ BAL 12

SZYMON GACEK 13

WERONIKA GACEK 9

ANDRZEJ GACEK – KIER. 12

PIOTR HANDZEL 9

WOJCIECH GAWLIK 8

SZCZEPAN BAL 6

GRAŻYNA HANDZEL 4

ANDRZEJ BALA 3

A TAKŻE RAFAŁ STACHNIK, JAN KLUSKA, KINGA GACEK, TOMEK HANDZEL, BOGDAN GACEK, WIESŁAW HANDZEL, MAGDA GACEK.

DZIĘKI WYJĄTKOWEMU ZDYSCYPLINOWANIU, FACHOWOŚCI ZDOBYTEJ NA SZKOLENIACH, A PRZEDE WSZYSTKIM PRZEZ CHĘĆ NIESIENIA POMOCY W POTRZEBIE, JESTEŚMY SZYBKO NA MIEJSCU ZDARZENIA. JUŻ NIEJEDNOKROTNIE NASZE DRUHNY I DRUHOWIE WYKAZALI SIĘ PODCZAS UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. SZACUNEK I PODZIĘKOWANIE. PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W GASZENIU POŻARU W FABRYCE 3M, BYŁO TO WIELKIE WYZWANIE I CIĘŻKA PRACA. DZIĘKUJEMY.

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZA SWOJĄ PRACĘ NA RZECZ NASZEJ JEDNOSTKI SZCZEGÓLIE ZASŁUŻYLI NA WYRÓŻNIENIE:

TOMASZ JARONIM, MATEUSZ AUGUSTYN, JÓZEF BEDNARCZYK, MACIEJ BAL – UCZESTNICZYLI W NAJWIĘKSZEJ LICZBIE WYJAZDÓW ALARMOWYCH.

GRAŻYNA I MARCIN HANDZEL – SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA PRACE NA RZECZ OSP.

PIOTR I PAWEŁ PAŚ – ZA REPREZENTOWANIE NASZEJ JEDNOSTKI NA WSZYSTKICH UROCZYSTOŚCIACH W POCZCIE SZTANDAROWYM, PRACE WYKONANE W REMIZIE.

FABIANOWI – ZA PROWADZENIE STRONY NASZEJ JEDNOSTKI NA FACEBOOKU.

PODZIĘKOWANIA NALEŻĄ SIĘ TAKŻE PIOTROWI HANDZLOWI – ZA POMOC W REMONCIE I PRZYGOTOWANIU DYŻURKI.

PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH ZA CHĘCI, ZA POŚWIĘCONY CZAS, ZA ZROZUMIENIE, ZA TO ŻE POTRAFICIE PRACOWAĆ, BAWIĆ SIĘ I WSPÓŁPRACOWAĆ.

3. SZKOLENIA:

W KURSACH Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO UCZESTNICZYLI: WOJCIECH GAWLIK, TOMASZ BAL.

– KURS KPP UKOŃCZYLI: TOMASZ JARONIM, GRAŻYNA HANDZEL, ŁUKASZ BEDNARCZYK, KATARZYNA WIEŚNIUK

– SZKOLENIE BHP PRZESZŁO 21 DRUHEN I DRUHÓW NASZEJ JEDNOSTKI

– KURS PILARZA WZOROWO UKOŃCZYLI: KATARZYNA WIEŚNIUK, ŁUKASZ BEDNARCZYK I MATEUSZ AUGUSTYN

PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY ZECHCIELI PODJĄĆ TRUD UDZIAŁU W SZKOLENIACH; POŚWIĘCILI SWÓJ CZAS

4. SPRAWY GOSPODARCZE:

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM OSP POZYSKAŁA NASTĘPUJĄCY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE:

– PIŁA RATOWNICZA STHIL

– DEFIBRYLATOR PHILIPS

– 5 RADIOTELEFONÓW

– 6 MUNDURÓW GALOWYCH, 10 SZT. UBRAŃ KOSZAROWYCH, 5 PAR BUTÓW KOSZAROWYCH I OCZYWIŚCIE SAMOCHÓD LEKKI FORD TRANSIT WYPOSAŻONY W APARATY POWIETRZNE I RADIOTELEFONY

JESTEŚMY NIEZMIERNIE WDZIĘCZNI I BARDZO DZIĘKUJEMY PANU WÓJTOWI KAZIMIERZOWI SZCZEPAŃCOWI I RADZIE GMINY LUBIEŃ ZA ZROZUMIENIE NASZYCH POTRZEB.

DZIĘKUJEMY TAKŻE ZARZĄDOWI KÓŁKA ROLNICZEGO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ, SPÓŁCE WODNEJ CENTRUM, SPÓŁCE WODNEJ Z ROLI HANDZLOWA ORAZ BANASIOWA, SPÓŁCE WODNEJ GRZONKOWA ZA WSPARCIE FINANSOWE ZAKUPU SAMOCHODU BOJOWEGO. BARDZO DZIĘKUJEMY.

W TYM ROKU WYKONANO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE I PORZĄDKOWE:

– ODMALOWANO POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

– POMIESZCZENIE, KTÓRE DAWNIEJ BYŁO SZATNIĄ ZOSTAŁO WYREMONTOWANE I W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIĘ TERAZ DYŻURKA STRAŻAKÓW

– GRAŻYNKA I MARCIN HANDZEL ORAZ JÓZEF BEDNARCZYK WYCZYŚCILI, ODNOWILI I ODMALOWALI STARY KONNY WÓZ STRAŻACKI PRZED REMIZĄ ZA CO BARDZO DZIĘKUJEMY

– ODNOWIONY ZOSTAŁ SKALNIAK PRZED REMIZĄ. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W TEJ PRACY W SZCZEGÓLNOŚCI PANI DANUCIE JAROMIN I NASZYM DRUHNOM

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY POŚWIĘCAJĄ SWÓJ CZAS I STARAJĄ SIĘ ABY DBAĆ O WYGLĄD I PORZĄDEK W NASZEJ REMIZIE.

W RAMACH PRAC SPOŁECZNYCH POMAGALIŚMY W PORZĄDKOWANIU CMENTARZA, CZYŚCILIŚMY ZBIORNIK WODNY SPÓŁKI „CENTRUM”, ZABEZPIECZALIŚMY MECZE NA STADIONIE, MYLIŚMY DROGI

JAK CO ROKU BRALIŚMY UDZIAŁ:

– W UROCZYSTOŚCIACH PARAFIALNYCH (BOŻE CIAŁO, DROGA KRZYŻOWA, WIELKI TYDZIEŃ, NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE, ODPUSTY)

– W UROCZYSTOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 3 WRZEŚNIA, 11 LISTOPADA

– BYLIŚMY NA MSZY ŚW. W KOŚCIÓŁKU „ŚW. KRZYŻA”

– BRALIŚMY UDZIAŁ W PIKNIKU RODZINNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

WSPÓŁPRACUJEMY Z GOK LUBIEŃ, WYNAJMUJEMY POMIESZCZENIA. W OKRESIE ROZBUDOWY OŚRODKA ZDROWIA W NASZEJ REMIZIE MIEŚCIŁA SIĘ BIBLIOTEKA GMINNA, OBECNIE UŻYCZYLIŚMY POMIESZCZENIA NA SIEDZIBĘ TEATRU IM. FRANCISZKA MACIOŁA.

W 2017 ROKU BRALIŚMY UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH W TĘCZNIE ZDOBYWAJĄC:

1 MIEJSCE SENIORZY

1 MIEJSCE SENIORKI

1 MIEJSCE MDP DZIEWCZYNY W WIEKU 16-18 LAT

3 MIEJSCE MDP CHŁOPCY W WIEKU OD 16-18 LAT

4 MIEJSCE MDP CHŁOPCY W WIEKU OD 12-16 LAT

WSZYSTKIM STARTUJĄCYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

5. EDUKACJA:

W RAMACH EDUKACJI I PROPAGANDY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE REMIZY PRZEPROWADZILIŚMY POGADANKĘ I POKAZ SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA UCZNIÓW KLAS I ORAZ II SZKOŁY PODSTAWOWEJ. PROWADZILIŚMY SPOTKANIA I ĆWICZENIA Z DZIECIĘCĄ GRUPĄ, KTÓRA WZIĘŁA UDZIAŁ W ZAWODACH. ZORGANIZOWALIŚMY DLA TYCH DZIECI WYCIECZKĘ DO PSP, RABKA, A TAKŻE PIKNIK Z POKAZEM GASZENIA POŻARU I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

6. PODZIĘKOWANIE:

GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY NAM POMAGAJĄ, WSPIERAJĄ, DOBRZE ŻYCZĄ. DZIĘKUJEMY PANU WÓJTOWI ZA SZCZODROŚĆ I PRZYCHYLNOŚĆ. DZIĘKUJEMY RADZIE GMINY LUBIEŃ, RADNYM NASZEJ WSI. DZIĘKUJEMY KOMENDANTOWI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYŚLENICACH, DRUHOWI KRZYSZTOFOWI ŁABUZOWI, PANU MARIUSZOWI SADŁOWSKIEMU, PANU TADEUSZOWI WACHA . BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POMOC I DOBRE RADY DRUHOWI BOLESŁAWOWI SURÓWCE I JESZCZE RAZ GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM NASZEJ OSP. DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ ORKIESTRZE DĘTEJ ZA UDZIAŁ W NASZYCH UROCZYSTOŚCIACH

Fot-Zbyszek Kraus

DSC_4511 DSC_4514 DSC_4523 DSC_4526 DSC_4527 DSC_4540 DSC_4543 DSC_4545 DSC_4555 DSC_4556 DSC_4561 DSC_4571 DSC_4579 DSC_4582 DSC_4585 DSC_4586 DSC_4593 DSC_4594 DSC_4595 DSC_4596 DSC_4600 DSC_4603 DSC_4612 DSC_4621 DSC_4627 DSC_4632 DSC_4633 DSC_4638 DSC_4640 DSC_4644 DSC_4647 DSC_4652 DSC_4656 DSC_4662 DSC_4665 DSC_4666 DSC_4671 DSC_4675 DSC_4676 DSC_4678 DSC_4680 DSC_4681 DSC_4684 DSC_4686 DSC_4689 DSC_4693 DSC_4700 DSC_4701 DSC_4702 DSC_4707

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *