WZROSŁY OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

065477cd79d35c402166658b384e51a3

Jak informuje „Górna Raba” w związku z wejściem w życie 12 grudnia 2017 roku ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 2180) na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 w/cyt. ustawy zmianie ulegną ceny za odprowadzanie ścieków, które po ustaleniu przez Spółkę i weryfikacji przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w likwidacji będą obowiązywały na terenie miejscowości Skomielna Biała. Nowe ceny:
-Cena za 1m3 ścieków (zł/m3)-7,53 brutto
-Opłata abonamentowa-ryczałt (zł/odbiorcę/kwartał)Ś3r – 30,15 brutto
-Opłata abonamentowa-wodomierz (zł/odbiorcę/kwartał)Ś3w – 34,03 brutto

Fot- Materiały prasowe

2 Odpowiedzi na WZROSŁY OPŁATY ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 • Joanna mówi:

  Powyższa informacja sugeruje, że wzrost opłat za odprowadzanie ścieków spowodowany był zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wskazany art. 9 ustawy bynajmniej nie uzasadnia wzrostu opłat, a wskazuje jedynie termin, od którego będzie obowiązywała nowa taryfa i przez jaki okres:
  Art. 9.
  1. Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1.
  3. Jeżeli rada gminy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęła uchwały w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, i nie upłynął termin 70 dni, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 – przyjmuje się, że taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się.
  Najwyraźniej „Górna Raba” złożyła wniosek o zatwierdzenie nowej (droższej) taryfy przed wejściem w życie ustawy zmieniającej zasady zatwierdzania taryf, rada gminy nie zatwierdziła w terminie 45 dni tej taryfy, więc nowa taryfa wchodzi w życie nie po 70 dniach od złożenia wniosku ale z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli 12.12.2017 r. Gdyby takiego wniosku nie było, przez 180 dni obowiązywałaby taryfa dotychczasowa…
  Dlaczego więc „Górna Raba” podnosi opłaty?

 • Joanna mówi:

  Małe sprostowanie: nie rada gminy ale Zgromadzenie Związku Gmin Górnego Dorzecza Rzeki Raby i Krakowa w likwidacji (która notabene powinna się zakończyć do dnia 31 grudnia 2018 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *