PODZIĘKOWANIA KOMITETU IM. ŚWIĘTEGO SEBASTIANA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

2

Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej – współorganizator obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizator wystawy Dla Ciebie Polsko…W stulecie czynu legionowego” składa

serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Skomielnej Białej:
-Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA w Skomielnej Białej za udostępnienie pomieszczeń na ustawienie wystawy, Auli na zorganizowanie części artystycznej. Nauczycielom za przygotowanie wraz z młodzieżą okolicznościowego programu artystycznego, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów pt.: „Wolna, Niepodległa…” – Historycznego i Plastycznego. Pracownikom, za pomoc w ustawieniu wystawy, przygotowaniu pomieszczeń;
-Chórowi Gaudium, za oprawę muzyczną Mszy Świętej w intencji Ojczyzny;
-Młodzieżowej Wspólnocie Wieczernik za przygotowanie i wykonanie „wspólnego śpiewania” pieśni patriotycznych i żołnierskich;
-Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej za „oprawę muzyczną obchodów” Narodowego Święta Niepodległości;
-Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej za wystawienie Posterunku Honorowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości przy obelisku upamiętniającym tragiczne wydarzenia, jakie rozegrały się w naszej wsi 3 września 1939 roku, za udział w obchodach pocztu sztandarowego;
-Oddziałowi Związku Podhalan w Skomielnej Białej za udział w obchodach pocztu sztandarowego;
-Prezesowi, Zarządowi oraz członkom Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej za pomoc finansową umożliwiającą wydrukowanie przez Komitet Społeczny wystawy pt.: „Dla Ciebie Polsko…”;
-Dyrektorowi Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pracownikom naukowym Instytutu, pierwszemu kuratorowi wystawy i jej autorowi za wyrażenie zgody na wydrukowanie przez Komitet Społeczny wystawy pt.: „Dla Ciebie Polsko… W stulecie czynu legionowego”, ponadto za przekazanie na wniosek Komitetu materiałów edukacyjnych z serii „Historia w kolorach”, książek, które wręczone zostały jako nagrody w konkursach zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Władysława ORKANA z okazji Narodowego Święta Niepodległości, oraz dla dzieci zaangażowanych w przygotowanie tegorocznych obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości;
-wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły działania Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana mające na celu przygotowanie i uświetnienie zorganizowanych w naszej miejscowości obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *