RANKING GMIN MAŁOPOLSKI – GMINA LUBIEŃ NA 109 MIEJSCU

8e738d59b2216883d151e77a0eccfa70

Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach ocenie poddawane są wszystkie małopolskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Tegoroczni zwycięzcy to

Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane. Gmina Lubień zajęła w rankingu 109 miejsce na 181 gmin biorących udział w rankingu, Rabka-Zdrój – 87 miejsce, gmina Mszana Dolna – 129 miejsce, Raba Wyżna – 137 miejsce.
Przy opracowywaniu danych brano pod uwagę m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin i wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, wskaźnik zadłużenia, wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca, średnioroczne środki pozyskane z Unii Europejskiej, liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności, wyniki egzaminu gimnazjalnego, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat, saldo migracji na 1000 ludności, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i udział środków przekazanych organizacjom  pozarządowym.

Pełne wyniki Rankingu – w tym rozkład w podziale na powiaty – metodologię oraz regulamin można znaleźć na stronie  organizatora www.mistia.org.pl.

Źródło-materiały prasowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *