SPOTKANIE RADNYCH Z MIESZKAŃCAMI

DSC_4677

Podsumowanie „połowy” VII kadencji Rady Gminy Lubień wg radnych wybranych z „KWW Czas na Zmiany”:
W niedziele 26 lutego br. o godzinie 10.30 w auli Szkoły w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie podsumowujące „połowę” kadencji i działalność w Radzie Gminy Lubień radnych

wybranych z KWW Czas na Zmiany. Na wstępie spotkania z mieszkańcami przedstawione zostało poniższe „sprawozdanie” z minionego okresu działalności radnych VII kadencji:
-do dnia dzisiejszego (26 lutego 2017 roku) odbyło się 26 sesji Rady Gminy Lubień, w tym pierwsza inauguracyjna, oraz dwie wyjazdowe (11 listopada 2015r. Tenczynie i 11 listopada 2016r. w Krzeczowie), pozostałe to sesje zwyczajne, „robocze”.
-radni złożyli 38 pisemnych interpelacji i wniosków, dotyczących bieżących spraw, inwestycji prowadzonych na terenie wsi i modyfikacji w istniejącej infrastrukturze, ponadto na bieżąco składane były „ustne” interpelacje i wnioski dotyczące problemów i potrzeb zgłaszanych radnym przez mieszkańców;

-radni odbyli dwa spotkania z posłem na sejm Rzeczypospolitej Polskiej z klubu Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem SZLACHETKĄ (w roku 2016-1x, w roku 2017-1x);

-radni odbyli jedenaście „roboczych” spotkania z Wójtem Gminy Lubień Kazimierzem SZCZEPAŃCEM
-w Urzędzie Gminy Lubień – cztery (w roku 2015-1x, w roku 2016-3x);
-na terenie Skomielnej Białej, połączone z „objazdem” miejscowości – siedem (w roku 2015-3x, w roku 2016-3x, w roku 2017-1x);

-trzynaście razy radni spotykali się z mieszkańcami na drogach wsi w trakcie prowadzonych robót przez firmy wykonujące „roboty modernizacyjne na drogach gminnych” w spotkaniach tych uczestniczyli także urzędnicy Urzędu Gminy Lubień, Inspektor Nadzoru (w roku 2015-7x, w roku 2016-6x);

-jeden raz radni spotkali się z mieszkańcami w terenie w związku z rozbudową kanalizacji (w roku 2015);

-odbyto siedem spotkań z Radą Sołecką wsi Skomielna Biała (w roku 2014-1x, w roku 2015-4x, w roku 2016-2x);

-jeden raz zorganizowano spotkanie z przedstawicielami największych spółek wodnych w sprawie budowy studni głębinowej na potrzeby naszej wsi (w 2016 roku);

-odbyto dwa spotkania w terenie (z właścicielem Firmy EL SUM) w związku z planowana rozbudową instalacji oświetleniowej na terenie wsi w roku (2015-1x, w roku 2016-1x);

-radni w ciągu lat 2015-2016 odbyli piętnaście spotkań z zarządami organizacji działających na terenie naszej wsi (OSP, KS, KR, SOiPZ – nie wlicza się w to udziału w Walnych Zebraniach Sprawozdawczych tych organizacji);

-dzięki stronie Skomielna.Info udało się w sporej części zrealizować postulat stawiany w czasie kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego, jakim jest transparentność działalności Rady Gminy Lubień, nie było by to możliwe bez bezinteresownego, społecznego zaangażowania administratora strony.

Następnie przedstawione zostały opiniowane przez Radę Sołecką i radnych (na wspólnym spotkaniu 19 grudnia 2016 roku) inwestycje drogowe, rozbudowa instalacji oświetleniowej planowane na 2017 rok.
Zebrani mieszkańcy poruszali problemy, z którymi się borykają, większość z nich dotyczyła „problemów z rozbudowa drogi ekspresowej”, bezpieczeństwa mieszkańców (z powodu różnych zagrożeń w tym w obrębie dróg E-7, DK-28), „głosy mieszkańców” zostaną wykorzystane w przygotowywaniu kolejnych wniosków i interpelacji przez radnych.
Radni zwrócili uwagę zebranych na potrzebę zgłaszania w Urzędzie Gminy w Lubniu wniosków „na budowę instalacji proekologicznych (modernizacja kotłów CO, fotowoltaika, solary, pompy ciepła) w celu otrzymania w przyszłości dofinansowania na takie instalacje.
Jak zapisano w dokumencie zatytułowanym „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubień 2016-2020” opracowanym przez firmę ECOVIDI na terenie Gminy Lubień problemem jest „…niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe. Niski poziom wykorzystania OZE w gospodarstwach domowych 56% budynków ankietowanych nie ma ocieplonego dachu/stropu, 35% nie ma ocieplonych ścian. Dominującym paliwem w gospodarstwach domowych jest węgiel (ok.68%energii pochodzi z tego nośnika). Tylko 7%ankietowanych gospodarstw domowych wykorzystuje OZE – kolektory słoneczne … niskie zainteresowanie realizacją zmian w gospodarstwach domowych. Ponad połowa ankietowanych nie jest zainteresowana w żadnej formule dokonaniem zmian w gospodarstwie domowym. W grupie zainteresowanych pod warunkiem uzyskania dofinansowania – 28%ankietowanych – na pierwszym miejscu pojawia się instalacja kolektorów słonecznych, dalej ogniwa fotowoltaiczne, kocioł gazowy oraz kocioł węglowy…”.
Na spotkaniu przypomniano, że do tej pory na terenie naszej wsi zainstalowano TYLKO 29 instalacji solarnych dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE z lat minionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *