27 KWIETNIA XVII SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4876

W środę 27 kwietnia o godzinie 13.00  odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 marca 2016r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje, zapytania Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV)54)99 Rady Gminy Lubien z dnia 8 grudnia 1999r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz uchylenia Uchwały Nr XV)123)0216 Rady Gminy Lubień z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany załącznika.
Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubien na lata 2016-2022.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zamianę nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 6,7).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *