SPOTKANIE WÓJTA Z RADNYMI W TERENIE

DSC_4411We środę 25 lipca br. w Skomielnej Białej odbyło się spotkanie w terenie Wójta Kazimierza SZCZEPAŃCA, mieszkańców i radnych wybranych z „KWW Czas na Zmiany”. Spotkanie rozpoczęło się, Przed budynkiem Szkoły Podstawowej, omówiony został zakres prac prowadzonych przy modernizacji istniejących sal i pomieszczeń technicznych w Przedszkolu Samorządowym, oraz postęp prac przy jego rozbudowie. Omówiono także zakres prac przewidzianych do wykonania na „drodze alternatywnej”, łączącej starodroże DK-28 z placem przed Przedszkolem.

Następnie Wójt i radni udali się na drogi, których „przegląd rozpoczął się” na roli Wacławikowej, od drogi w kierunku ról Zarębki II, Dzielce (od DK-28 do potoku Skomielnianka). Tu zaproponowany został zakres prac niezbędnych do wykonania w roku bieżącym, umożliwiających korzystanie z tej drogi, bez obawy uszkodzenia pojazdów poruszających się po tym odcinku drogi. Wójt i radni spotkali się z mieszkańcami ról:

-Kluskowej: konieczne poprawki w położeniu korytek odprowadzających wodę deszczową, poprawki po modernizacji drogi w roku minionym wykonanej przez Firmę DEJA;

-Banasiowej: konieczne „doprojektowanie” sposobu odprowadzania wody deszczowej z korytek na skrzyżowaniu modernizowanej drogi Babasiowa-Żurówka, w rejonie skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku roli Handzlowej. Na modernizowanej drodze trwają „prace przygotowawcze” do położenia dywanika asfaltowego.

-Zurówka: konieczne jest przygotowanie harmonogramu prac mających na celu umocnienie brzegów i zabezpieczenia koryt potoków, które łączą się w rejonie zabudowań P. HANDZLA.

-Żurówka: postęp prac przy „dobudowie kanalizacji”;

-Nowakowa: w związku z wnioskiem mieszkańców tej roli „o przejęcie przez Gminę i modernizację istniejącej drogi”, konieczna jest deklaracja ze strony właścicieli działek sąsiadujących z istniejącym traktem, że droga ta będzie miała szerokość nie mniejszą niż 4,5m;

W trakcie spotkania omówiono także problem z dostępem do wody pitnej przez mieszkańców roli Handzlowej (22 domy). Wg informacji przekazanej przez Wójta, trójstronne spotkanie w tej sprawie (z udziałem GGDKiA, Firmy ASTALDI i przedstawicieli Urzędu Gminy w Lubniu – jako reprezentantów mieszkańców) odbędzie się w dniu 26 lipca br. w Krakowie. Omówione zostały także, konieczne do wykonania prace na drogach rolnych i „gruntowych” (dotychczas tylko żwirowanych, wysypywanych tłuczniem). Prace takie prowadzone będą na terenie Skomielnej Białej w sierpniu br.

DSC_4402DSC_4404DSC_4412DSC_4415DSC_4417DSC_4422DSC_4426DSC_4428DSC_4429DSC_4433DSC_4435DSC_4440

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *