KOLEJNE PRACE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

We środę 12 kwietnia br. rozpoczęły się kolejne prace po wschodniej stronie placu przy Szkole Podstawowej im. Władysław ORKANA w Skomielnej Białej. „Zadania”, które są realizowane noszą

roboczą nazwę:

-„Zagospodarowanie terenu przyszkolnego jako modernizacja komunikacji kołowej oraz pieszej wraz z budową elementów ogrodzenia terenu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”. Zaplanowane prace obejmują: budowę ogrodzenia (wraz z bramą wjazdową) budynku Szkoły Podstawowej wraz z Aulą i Przedszkolem, budowę drogi wraz w przejściem dla pieszych (pomiędzy terenem szkoły, a istniejącym terenem rekreacyjnym i placem zabaw), budowę kolejnych miejsc postojowych w obrębie terenu rekreacyjnego i tężni. Prace wykonuje Firma Handlowo Usługowa Marek HAJDAS z Tenczyna. Wartość inwestycji to około 400 tysięcy złotych.

-„Montaż elementów instalacji oświetlenia terenu wraz z monitoringiem wizyjnym CCTV’ Zaplanowana inwestycja obejmuje budowę instalacji oświetleniowej terenu szkoły (budynek, oraz teren przyległy) wraz z monitoringiem wizyjnym. Prace wykonuje firma Zakład Elektroinstalacyjny i Remontowo-Budowlany Adam KOWAL z Tenczyna. Wartość inwestycji to około 160 tysięcy złotych.

Planowe ukończenie tej inwestycji przewidywane jest w terminie do końca lipca br. (bez położenia nakładki asfaltowej). Inwestycja sfinansowana została w ok. 70% z Rządowego Programu Polski Ład, pozostałe 30% to „wkład własny” Gminy Lubień.

*na podstawie danych przekazanych przez UG Lubień opracował a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *